Luftmålestation: Ulborg

En station i et baggrundsområde

  • Ulborg/7001 - (8o 26' E, 56o 18' N)  Se fotos
    Stationstype: Regional(skov)

    24 t målinger af aerosoler og gasser: Grundstoffer, NO3-, NH4+, SO2, NH3 og HNO3

    ½ t målinger af O3, NO og NO2 ved 0, 18 and 36 m over jorden

    ½ måneds målinger af nedbør

Fotos af stationen Ulborg (7001)

Målestationen i fugleperspektiv (Google Maps)
Kig mod øst (90 grader) mod måleskuret
Målestationen set på afstand mod nord (360 grader)
Low volume sampler (LVS) platform set mod vest ( 270 grader)
Inlet til gasmonitorer (Kvælstofoxider, Ozon)

Klik på fotos for større udgave!