Luftmålestation: Føllesbjerg

En station i et baggrundsområde

  • Føllesbjerg - (10o 44' 11" E, 54o 44' 47" N) Se fotos

          Stationstype: Regional(kyst)

½ t målinger af NO, NO2, NOx og O3

24 t måling af PM10 (partikler mindre end 10 µm)

24 t målinger af aerosoler og gasser: Grundstoffer, NO3-, NH4+, SO2, NH3 og HNO3

Daglige målinger af "wet only" nedbør, ½ måneds opsamling af nedbørsmængden

 


Målingerne flyttet i november 2004 fra fyret ved Keldsnor til Føllesbjerg - ca. 2 km længere mod nord.

Fotos af stationen Føllesbjerg (9054/55)

Målestationen i fugleperspektiv (Google Maps)
Måleskuret set på afstand mod vest ( 270 grader)
Kig mod nord (360 grader) mod måleskuret
Kig mod øst (80 grader) med måleskuret i forgrunden
Kig mod syd (180 grader) med måleskuret i forgrunden
Low volume sampler (LVS) platform set på afstand mod øst( 90 grader)
Low volume sampler (LVS) platform set mod syd ( 180 grader)
Nedbørs-opsamlere set mod øst( 90 grader)
Nedbørs-opsamlere set mod nord ( 360 grader)

Klik på fotos for større udgave!