Luftmålestationer i Aalborg

To stationer i byområde

 • Vesterbro/8151Gadestation (9o55' 3" E, 57o 3' 8" N) 
  24 t målinger af PM2.5
  ½ t målinger af NO, NO2, CO og SO2
Stationen er midlertidigt lukket og skal flyttes p.gr. ombygning ved Limfjordsbroen

 • Østerbro/8158Bybaggrundsstation(tagstation) ( 9o55'51" E, 57o 2'48"N)  Se fotos
  24 t målinger af PM2.5
  ½ t målinger af NO, NO2 og O3. Meteorologiske parametre måles ved kommunens materielgård ca. 1 km mod syd. 
  Stationen startet 1. september 2004. Den  har erstattet 8159.

Placering af målestationer i Aalborg

Gadestationen (station nr. 8151) er placeret i centrum af byen på østsiden af Vesterbro på fortovet lige ved rampen til broen over Limfjorden. Afstanden til den nærmeste vejbane er ca 4 m. På østsiden af gaden er der et to-etagers kontorhus. På vestsiden er der en 12-etagers ejendom med lejligheder og med nogle enkelte forretninger. Området nord for stationen er åbent mod vandet, medens et større vejkryds med trafiklys, ligger syd for stationen. Der er ca 34 m mellem bygningerne ved stationen, og langs med fortove og cykelstier på begge sider af gaden er der to nordgående og tre sydgående vejbaner. Stationen er placeret i et område domineret af 3½ - 5½ etagers ejendomme med lejligheder og med enkelte forretninger, restauranter og mindre butikker. Omkring 28,500 motorkøretøjer passerer stationen på arbejdsdage. 

Bemærk gadestationen er midlertidig lukket p.g.a. ombygning. Forventes flyttet.

 

Tagstationen (station nr. 8158) ligger på taget af en 6 etages bygning - med adressen Østerbro 7 - som huser social- og sundhedsforvaltningens centrumadministration. Området er i øvrigt domineret af 4-6 etagers bygninger.

Stationshistorik

Indtil juli 2004 fandtes en tagstation nr. 8159. Den blev i 2004 erstattet af 8158. Den tidligere station 8159 lå midt i byen på taget af Teknisk Forvaltnings bygning, som kun var på nogle få etager. Bygningen var placeret i et åbent område mellem Vesterbro mod vest, omgivet af 4-7½ etagers lejlighedskomplekser på begge sider, og jernbanespor mod øst. Et parkområde med en koncertsal (Aalborghallen) lå syd for målestationen. Tagstationsbygningen var omgivet af offentlige parkingspladser mod nord, øst og syd.  

Info om den tidligere tagstation 8159:

 • Koordinater: 9o54'54" E, 57o 2'43"N    
 • 24 t målinger af PM10 og grundstoffer
 • ½ t målinger af NO, NO2, O3 og meteorologiske parametre.  

Fotos af stationen Østerbro(8158)

Målestationen i fugleperspektiv (Google Maps)
Målestationen set på afstand mod nord (ca. 360 grader)
Kig mod nord (310 grader) med målestationen i forgrunden.
Kig mod øst (85 grader)
Kig mod syd (170 grader)

Klik på fotos for større udgave!