Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bly og andre tungmetaller:Tendenser for årsmiddelværdier

Graferne herunder viser udviklingen i årsmiddelværdier for en række tungmetaller. Der er tale om bly (Pb), nikkel (Ni), mangan (Mn), arsen (As), kobber (Cu) og krom (Cr).

Y-akse-enheden er nanogram per kubikmeter luft (ng/m3).

Bemærk specielt for bly (Pb), at skalaen er logaritmisk!

 

Den lodrette stiplede linje angiver, at analysemetoden er blevet ændret fra 2009 til 2010.

Mere om tungmetaller og andre grundstofffer...

Årsmiddelværdier for tungmetaller i partikler. Den lodrette stiplede linje angiver, at analysemetoden er blevet ændret fra 2009 til 2010.

København/1103: Gadestation på H.C. Andersens Boulevard, København.

København/1257: Gadestation på Jagtvej, København.

København/1259: Bybaggrundsstation H.C. Ørsted Instituttet, København.

Lille Valby/2090: Baggrundsstation langt fra storbyer (6 km fra Roskilde). Lille Valby blev juni 2010 flyttet knap 2 km mod vest og fik navnet Risø.

Århus/6153: Gadestation på Banegårdsgade, Århus.

Aalborg/8151: Gadestation på Vesterbro, Aalborg.

Odense/9155: Gadestation, Odense. På Grønløkkevej fra juni 2016, tidligere Albanigade.

 

Yderligere information. Se menupunkterne i venstre spalte eller: