Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niveauer og tendenser: Tungmetaller samt andre grundstoffer

Denne side beskriver forurening med forskellige tungmetaller, herunder bly (Pb), kobber (Cu), krom(Cr), nikkel (Ni), arsen (As) og cadmium (Cd).
Desuden giver den adgang til data for målinger af visse andre grundstoffer. 
Der findes en række tungmetaller i atmosfæren. De udsendes fra bl.a. kulfyrede kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg og industrier. Der kommer desuden tungmetaller fra slidtage på motorer og bremsebelægninger.
Flere tungmetaller er giftige selv i små mængder og enkelte er kræftfremkaldende.

 

Grænseværdier
Hvad angår tungmetaller findes der kun en egentlig grænseværdi for bly, mens der er vejledende grænseværdier ("target values") for nikkel (Ni), arsen (As) og cadmium (Cd). Kviksølv skal måles, men den geografiske variation af kviksølvforurening er relativt lille, så EU's direktiver tillader at svenske målinger kan benyttes til at opfylde Danmarks direktiv-mæssige forpligtelser. 

Se iøvrigt tabel over grænseværdier.

 

Tendens vist som grafer
Tendenserne for forskellige tungmetaller fremgår et sæt figurer på siden: 
  • Tendens: Bly mv. Udviklingen over en årrække for Pb, Ni, Mn, As, Cu og Cr (grafer).
Talværdier for måleresultater

Der findes måleresultater for ovennævnte stoffer samt en hel del andre. For at finde talværdier har du følgende muligheder:

 

Målemetoder
Tungmetaller og andre grundstoffer blev indtil 2010 målt på døgnbasis med PIXE grundstofanalyse. Efter 2010 er de målt med brug af ICP-MS analysemetoden.

 

Aktuelle måleresultater
Helt aktuelle måleresultater for tungmetaller er ikke tilgængelige, da analyserne foretages i laboratoriet et stykke tid efter opsamlingen.