Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niveauer og tendenser: Svovldioxid og partikulært svovl

Denne side beskriver forurening med svovlforbindelser.

Svovldioxid (SO2) dannes bl.a. ved afbrænding af fossilt brændstof. SO2 omdannes til svovlsyre og sulfat i løbet af omkring et døgn. Omdannelseshastigheden er meget afhængig af temperatur og luftfugtighed. Svovlsyre er en medvirkende årsag til "sur nedbør". 

Svovldioxid kan give anledning til luftvejsproblemer. Der er derfor fastsat grænseværdier for, hvor meget SO2 der må være i luften.

 

Grænseværdier
Et EU-direktiv fra 2008 fastlægger grænseværdier (2008/50/EF om "Luftkvaliteten og renere luft i Europa"). 

Der er fastsat en grænseværdi på 350 µg/m3 (timemiddelværdi), der højst må overskrides 24 gange pr. år.
Desuden må værdien 125 µg/m3 som døgnmiddelværdi højst overskrides 3 gange om året.
Disse grænseværdier er fastlagt på grundlag af en helbredsmæssig vurdering. De har været gældende siden 2005.
Endelig er der af hensyn til økosystemer fastsat en grænse på 20 µg/m3 for gennemsnitskoncentrationen, der både skal være overholdt om vinteren og for året som helhed. Denne grænse har været gældende siden 2001. 
Se også tabel over grænseværdier.

  

Tendens
I løbet af de sidste ca. 20 år har afsvovling af brændstof og bedre røgrensning bevirket, at SO2-koncentrationen i luften i danske byer er faldet med omkring en faktor 10.
Tendenserne fremgår af en graf på siden: 
Talværdier for måleresultater

For at finde talværdier for måleresultater har du følgende muligheder:

 

Målemetoder
Svovldioxid måles på halvtimesbasis på en station. Resultaterne opsamles kontinuerligt.
Svovldioxid har indtil 2000 været målt på døgnbasis på flere stationer
Partikulært svovl måles på døgnbasis i PM10

 

Aktuelle måleresultater

Måleresultater opsamles løbende og de helt aktuelle måleresultater kan ses her på nettet (data fra den seneste måned indtil for 1-2 timer siden). Svovldioxid måles kun i København og Aalborg.

Hvis du vil vide noget om luftforureningen i den næste dage, så vælg Luftudsigten.