Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niveauer og tendenser : ozon (O3)

Denne side beskriver forurening med ozon (O3).
Ozon dannes i atmosfæren ved fotokemiske reaktioner (dvs ved påvirkning af sollys) af kvælstofoxider og organiske gasser. En stor del af de organiske gasser er af naturlig oprindelse; men hovedkilderne er trods alt industrier og trafik. Størstedelen af den O3, der måles i luften i Danmark stammer fra kilder uden for landets grænser. Der er normalt størst koncentrationer på landet og i bybaggrund. I gaderummet nedbrydes O3 af NO fra traffiken. De største koncentrationer findes i sommerhalvåret i perioder med varmt og solrigt vejr.
O3 er en giftig luftart der giver anledning til luftvejsproblemer og skader på plantevækst. Der er derfor fastsat grænseværdier for hvor meget O3 der må være i luften. 
Ozon indgår i smogvarslingssystemet.

 

Grænseværdier (målværdier og langsigtet målsætning)
Ozonkoncentrationerne i atmosfæren er et resultat af komplicerede atmosfærekemiske processer, der er domineret af grænseoverskridende forurening. Der er derfor ikke egentlige grænseværdier, som det påhviler de enkelte lande at overholde. I stedet har man fastlagt "målværdier" og "langsigtede målsætninger, som skal nås ved emissionsbegrænsninger på fælleseuropæisk basis. (EU-direktiv fra 2008 om "Luftkvaliteten og renere luft i Europa" (2008/50/EF). 

Der er adskillige målværdier o.l., som tager udgangspunkt i forskellige parametre. De fremgår af tabel over grænseværdier.

 

Tendens

Tendenserne fremgår af figurer på siden:

Talværdier for måleresultater

For at finde talværdier for måleresultater har du følgende muligheder:

 

Målemetoder
Ozon måles på halvtimesbasis på en lang række stationer. Resultaterne opsamles kontinuerligt. Se mere om målemetoder...

 

Aktuelle måleresultater
Måleresultater opsamles løbende og de helt aktuelle måleresultater kan ses her på nettet (data fra den seneste måned indtil for 1-2 timer siden).
Hvis du vil vide noget om luftforureningen i den næste dage, så vælg Luftudsigten.