Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niveauer og tendenser : kulmonoxid (d.v.s. kulilte, CO)

Denne side beskriver forurening med kulmonoxid (CO).
Kulmonoxid udsendes hovedsageligt fra benzindrevne køretøjer p.gr.a. ufuldstændig forbrænding. CO nedbrydes kun langsomt i atmosfæren. 
CO er en giftig luftart, der i større mængder kan hindre blodets iltoptagelse. Der er derfor fastsat grænseværdier for hvor meget CO der må være i luften.

 

Grænseværdier
Et EU-direktiv fra 2008 om "Luftkvaliteten og renere luft i Europa" fastlægger grænseværdier (2008/50/EF). 

Der er fastsat en grænseværdi på 10.000 µg/m3 målt som den største 8-timers glidende middelværdi over et år. 
Grænseværdien er gældende siden 2005.
Se også tabel over grænseværdier.

 

Tendens
Tendenserne fremgår af figurer, der viser den tidslige udvikling over årene, dels af middelværdien, dels af årets største 8-timers glidende middelværdi. 

 

Talværdier for måleresultater

For at finde talværdier for måleresultater har du følgende muligheder:

 

Målemetoder
Kulmonoxid måles på halvtimesbasis på en lang række stationer. Resultaterne opsamles kontinuerligt. Se mere om målemetoder...

 

Aktuelle måleresultater
Måleresultater opsamles løbende og de helt aktuelle måleresultater kan ses her på nettet (data fra den seneste måned indtil for 1-2 timer siden).
Hvis du vil vide noget om luftforureningen i den næste dage, så vælg Luftudsigten.