Luftforurening fra trafik

Foto: Bjarne Jensen

AU har udarbejdet forskellige rapporter mv. der indgår som grundlag for politiske beslutninger omkring luftforurening fra trafik.

Her er et udpluk af links.

Luftforurening fra togdrift i byområder

Miljøprojekt nr. 1484, Miljøstyrelsen (2013). Red. Helge Rørdam Olesen, Thomas Ellermann, Morten Winther, Marlene Schmidt Plejdrup, Jørgen Brandt. Rapport på 58 sider med Læs DCE's omtale af rapporten eller gå til Miljøstyrelsens side om rapporten for at downloade den. 

Dieselbiler giver problemer med NO2 i byerne

Dieselbiler bidrager til den stærkt sundhedsskadelige partikelforurening. Her kan partikelfiltre hjælpe.

Men et andet problem, der er blevet øget i takt med at vi har fået flere dieselbiler er, at dieselbiler udsender store mængder af det sundhedsskadelige stof NO2, kvælstofdioxid. Dette problem blev behandlet i en rapport fra DMU udsendt i juli 2007. Du kan læse mere om problemet på websiden Dieselbiler giver problemer med NO2 i byerne.

Virkemidler til overholdelse af NO2 grænseværdier for luftkvalitet i København (2005; pdf-format, 3 MB). Rapport udarbejdet for Miljøkontrollen, Københavns Kommune af Danmarks Miljøundersøgelser og TetraPlan.  Jensen, S.S., Ketzel, M., Berkowicz, R., Palmgren, F., Høj, J. & Krawack, S.  111 s. Rapporten findes på Miljøkontrollens hjemmeside: www.miljoe.kk.dk

Vurdering af konsekvenserne af indførelse af forskellige typer af miljøzoner i København. Arbejdsrapport udarbejdet i 2005 på foranledning af Miljøstyrelsen.

Luftforurening med partikler i København. Palmgren, F., Wåhlin, P. & Loft, S. (2003):. - Faglig rapport fra det tidligere DMU 433.  Download hele rapporten i pdf-format (1,3 MB).

Partikelfiltre på tunge køretøjer i Danmark. Luftkvalitets- og sundhedsvurdering. Palmgren, F., Wåhlin, P., Berkowicz, R., Hertel, O., Jensen, S.S., Loft, S. & Raaschou-Nielsen, O. (2003). Faglig rapport fra det tidligere DMU 358.    Download hele rapporten i pdf format (1.242 kB).

Kortlægning af luftkvalitet langs motorveje. Rapport udarbejdet for Roskilde Amt. Jensen, S.S., Løfstrøm, P., Berkowicz, R., Madsen, I. (2005). Download hele rapporten i pdf format (3,4 MB).


Se også:

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Her finder du Institut for Miljøvidenskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

ENVS - Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

Websted: envs.au.dk

E-mail: envs@au.dk

Tlf: 8715 5000

EAN-nr: 5798000867000

For gæster til instituttet

Om Institut for Miljøvidenskab

Instituttets navn forkortes ENVS (efter det engelske navn: Department of ENVironmental Science).

Instituttet er oprettet juni 2011 gennem en fusion af tre forskningsafdelinger fra det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser. Det har ekspertise inden for luftforurening, miljø og samfund, miljøkemi og mikrobiologi.

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af Institut for Miljøvidenskab og andre institutter ved Aarhus Universitet i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Links

DCE varetager det tidligere Danmarks Miljøundersøgelsers opgaver med rådgivning af myndigheder, erhverv og offentligheden om faglige problemstillinger i relation til natur, miljø og energi

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk