Luftforurening fra landbrug

Hvis du søger oplysning om luftforurening fra landbrug kan følgende sider være relevante.

Effekter på naturen

Forurening fra landbrug ytrer sig bl.a. ved at bidrage til luftens kvælstofnedfald. Dette emne behandles på et sæt sider om Effekter på naturen, der igen leder videre til sider om Vandmiljøplanen og om depositionsberegninger.

Vandmiljøplan III

AU har en række opgaver i forbindelse med Vandmiljøplan III fra 2004. Nogle af disse opgaver drejer sig om luftforurening.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Man kan benytte luftforureningsmodellen OML i forbindelse med miljøvurderingen for lugt ved husdyrbrug. AU har en webside der omhandler OML og husdyrbrug.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Her finder du Institut for Miljøvidenskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

ENVS - Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

Websted: envs.au.dk

E-mail: envs@au.dk

Tlf: 8715 5000

EAN-nr: 5798000867000

For gæster til instituttet

Om Institut for Miljøvidenskab

Instituttets navn forkortes ENVS (efter det engelske navn: Department of ENVironmental Science).

Instituttet er oprettet juni 2011 gennem en fusion af tre forskningsafdelinger fra det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser. Det har ekspertise inden for luftforurening, miljø og samfund, miljøkemi og mikrobiologi.

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af Institut for Miljøvidenskab og andre institutter ved Aarhus Universitet i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Links

DCE varetager det tidligere Danmarks Miljøundersøgelsers opgaver med rådgivning af myndigheder, erhverv og offentligheden om faglige problemstillinger i relation til natur, miljø og energi

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk