Luftforurening fra landbrug

Hvis du søger oplysning om luftforurening fra landbrug kan følgende sider være relevante.

Effekter på naturen

Forurening fra landbrug ytrer sig bl.a. ved at bidrage til luftens kvælstofnedfald. Dette emne behandles på et sæt sider om Effekter på naturen, der igen leder videre til sider om Vandmiljøplanen og om depositionsberegninger.

Vandmiljøplan III

AU har en række opgaver i forbindelse med Vandmiljøplan III fra 2004. Nogle af disse opgaver drejer sig om luftforurening.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Man kan benytte luftforureningsmodellen OML i forbindelse med miljøvurderingen for lugt ved husdyrbrug. AU har en webside der omhandler OML og husdyrbrug.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.03.2015

Her finder du Institut for Miljøvidenskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: envs@au.dk

Tlf: 8715 0000

EAN-nr: 5798000867000

Find vej til instituttet

Links