Årsrapporter fra måleprogrammerne

Denne side er en oversigt over årlige rapporter fra AU's overvågningsprogram for luftforurening. Disse rapporter giver en god oversigt over den aktuelle forureningssituation i Danmark.

Der er to serier af årsrapporter: En med fokus på luftforurening med sundhedsmæssig betydning, og en med fokus på luftkvalitet i relation til natur (atmosfærisk deposition).

Indtil 2011 blev rapporterne udgivet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). DMU er nu afløst af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

I øvrigt findes mange andre rapporter og andet læsestof om lignende emner. Du kan gå ind på oversigtssiden "Udgivelser om luftforurening" eller lave en søgning i databasen over AU's publikationer.

Aarhus Universitet (AU) varetager den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark. Arbejdet med overvågningsprogrammet foregår ved Institut for Miljøvidenskab ved AU. Instituttet leverer forskningsbaseret rådgivning og viden om natur og miljø til myndigheder og erhverv gennem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Årsrapporter fra overvågningsprogrammet

Denne serie af årsrapporter blev tidligere benævnt LMP-rapporter. Rapporterne har fokus på luftforurening med sundhedsmæssig betydning. De nyeste rapporter er:

Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Jansen, S., Massling, A. & Jensen, S. S. 2013: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2012. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 62 pp.  Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy. No. 67. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,85 MB)

Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S. S. 2012: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2011. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 63 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 37. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (6,22 MB)

Ellermann, T., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S.S. 2011: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 55 pp. NERI Technical Report No. 836. SummarySammenfatning|Full report in PDF-format (4,97 MB).

Ellermann, T, Nordstrøm, C, Brandt, J, Christensen, JH, Ketzel, M & Jensen, SS 2010: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2009, National Environmental Research Institute, Aarhus University. 61 pp. NERI Technical Report No. 799. Summary| Sammenfatning |Full report in PDF-format (2,70 MB).

Ellermann, T., Kemp, K., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S.S. 2010: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2008. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 54 pp. NERI Technical Report No. 752. | Summary | Sammenfatning |  Full report in pdf (3,54 MB).

Du kan finde ældre rapporter ved at søge i AU's publikationsdatabase.

Baggrundsovervågning

Denne serie af årsrapporter har fokus på luftkvalitet i relation til natur. Rapporterne har titlen "Atmosfærisk deposition af kvælstof" eller blot "Atmosfærisk deposition".

De nyeste er:

 • Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2013. Atmosfærisk deposition 2012. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 85 s. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 73.
  Sammenfatning | Hele rapporten (6,18 MB)  
 • Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. (2012): Atmosfærisk deposition 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 30. 
  Sammenfatning | Hele rapporten (2,96 MB) 
 • Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. (2011). Atmosfærisk deposition 2010. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 109s. –Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 2.
  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,34 MB)
 • Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. (2010): Atmosfærisk deposition 2009. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 95 s.- Faglig rapport fra DMU, nr. 801. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3,47 MB).
 • Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Kemp, K., Løfstrøm, P. & Monies, C. (2010): Atmosfærisk deposition 2008. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 74 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 761. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (2,06 MB) 
 • Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Geels, C., Kemp, K.., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B. & Monies, C. (2009): Atmosfærisk deposition 2007. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 97 s.  Faglig rapport fra DMU, nr. 708. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format
 • Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Frohn, L.M., Geels, C., Kemp, K., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B. & Monies, C. 2007: Atmosfærisk deposition 2006. NOVANA. . Faglig rapport fra DMU nr. 645, 65 s.  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2.016 kB)

En oversigt, der præsenterer resultater fra 20 års baggrundsmålinger (1978-1997), findes i rapporten:

 • N.Z.Heidam (2000): The Background Air Quality in Denmark 1978-97. National Environmental Research Institute, Denmark. 192 p. NERI Technical Report No.341.
  Se abstract eller hele rapporten (NB: Filen er på 13,5 MB!).

Du kan finde andre rapporter ved at søge i AU's publikationsdatabase.

Se også:

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Her finder du Institut for Miljøvidenskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

ENVS - Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

Websted: envs.au.dk

E-mail: envs@au.dk

Tlf: 8715 5000

EAN-nr: 5798000867000

For gæster til instituttet

Om Institut for Miljøvidenskab

Instituttets navn forkortes ENVS (efter det engelske navn: Department of ENVironmental Science).

Instituttet er oprettet juni 2011 gennem en fusion af tre forskningsafdelinger fra det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser. Det har ekspertise inden for luftforurening, miljø og samfund, miljøkemi og mikrobiologi.

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af Institut for Miljøvidenskab og andre institutter ved Aarhus Universitet i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Links

DCE varetager det tidligere Danmarks Miljøundersøgelsers opgaver med rådgivning af myndigheder, erhverv og offentligheden om faglige problemstillinger i relation til natur, miljø og energi

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk