Årsrapporter fra måleprogrammerne

Denne side er en oversigt over årlige rapporter fra AU's overvågningsprogram for luftforurening. Disse rapporter giver en god oversigt over den aktuelle forureningssituation i Danmark.

Der er to serier af årsrapporter: En med fokus på luftforurening med sundhedsmæssig betydning, og en med fokus på luftkvalitet i relation til natur (atmosfærisk deposition).

Indtil 2011 blev rapporterne udgivet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). DMU er nu afløst af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

I øvrigt findes mange andre rapporter og andet læsestof om lignende emner. Du kan gå ind på oversigtssiden "Udgivelser om luftforurening" eller lave en søgning i databasen over AU's publikationer.

Aarhus Universitet (AU) varetager den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark. Arbejdet med overvågningsprogrammet foregår ved Institut for Miljøvidenskab ved AU. Instituttet leverer forskningsbaseret rådgivning og viden om natur og miljø til myndigheder og erhverv gennem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Årsrapporter fra overvågningsprogrammet

Denne serie af årsrapporter blev tidligere benævnt LMP-rapporter. Rapporterne har fokus på luftforurening med sundhedsmæssig betydning. De nyeste rapporter er:

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2015. Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A. & Jensen, S.S. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 65 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 201.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format(4,06 MB)  

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2014. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A. & Jensen, S.S. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 64 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 162.
Summary  Sammenfatning  Hele rapporten i pdf-format (4,4 MB)

Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. Jansen, S., Massling, A. & Jensen, S.S. 2015:  The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 72 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 134.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,43 MB) 

Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Jansen, S., Massling, A. & Jensen, S. S. 2013: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2012. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 62 pp.  Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy. No. 67. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,85 MB)

Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S. S. 2012: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2011. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 63 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 37. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (6,22 MB)

Ellermann, T., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S.S. 2011: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 55 pp. NERI Technical Report No. 836. SummarySammenfatning|Full report in PDF-format (4,97 MB).

Du kan finde ældre rapporter ved at søge i AU's publikationsdatabase.

Baggrundsovervågning

Denne serie af årsrapporter har fokus på luftkvalitet i relation til natur. Rapporterne har titlen "Atmosfærisk deposition af kvælstof" eller blot "Atmosfærisk deposition".

De nyeste er:

Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2016: Atmosfærisk deposition 2015. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 70 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 204.
Sammenfatning | Rapporten (5,36 MB)  

Ellermann, T., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2015: Atmosfærisk deposition 2014. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 88 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 163. 
Sammenfatning |  Rapporten (6,22 MB) 

Ellermann, T., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2015: Atmosfærisk deposition 2013. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 69 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 119. 
Sammenfatning | Hele rapporten (4,41 MB)  

Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2013. Atmosfærisk deposition 2012. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 85 s. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 73.
Sammenfatning | Hele rapporten (6,18 MB)  

Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. (2012): Atmosfærisk deposition 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 30. 
Sammenfatning | Hele rapporten (2,96 MB) 

Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. (2011). Atmosfærisk deposition 2010. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 109s. –Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 2.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,34 MB)

Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. (2010): Atmosfærisk deposition 2009. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 95 s.- Faglig rapport fra DMU, nr. 801. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3,47 MB).

Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Kemp, K., Løfstrøm, P. & Monies, C. (2010): Atmosfærisk deposition 2008. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 74 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 761. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (2,06 MB) 

Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Geels, C., Kemp, K.., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B. & Monies, C. (2009): Atmosfærisk deposition 2007. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 97 s.  Faglig rapport fra DMU, nr. 708. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format

Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Frohn, L.M., Geels, C., Kemp, K., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B. & Monies, C. 2007: Atmosfærisk deposition 2006. NOVANA. . Faglig rapport fra DMU nr. 645, 65 s.  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2.016 kB)

En oversigt, der præsenterer resultater fra 20 års baggrundsmålinger (1978-1997), findes i rapporten:

  • N.Z.Heidam (2000): The Background Air Quality in Denmark 1978-97. National Environmental Research Institute, Denmark. 192 p. NERI Technical Report No.341.
    Se abstract eller hele rapporten (NB: Filen er på 13,5 MB!).

Du kan finde andre rapporter ved at søge i AU's publikationsdatabase.

Se også: