Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnudveksling og rådgivning

Institut for Miljøvidenskab leverer forskningsbaseret rådgivning og viden om miljø, klima og energi til myndigheder og erhverv gennem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

DCE er Aarhus Universitets centrale indgang til forskningsbaseret rådgivning og videnudveksling inden for områderne natur, miljø, klima og energi. Centret kvalitetssikrer den faglige rådgivning, så universitets rådgivning er konsistent og helhedsorienteret på tværs af de institutter der arbejder med natur og miljø på hele universitetet. Rådgivningsrapporter, notater, høringssvar mv. der er skrevet af forskere ved Institut for Miljøvidenskab offentliggøres på centrets hjemmeside.

Hvis du vil høre mere om muligheden for at rekvirere faglig rådgivning eller vil vide mere om hvilke rådgivningskontrakter universitetet har på natur- og miljøområdet kan du kontakte DCE 

Myndighedsbetjening ved Institut for Miljøvidenskab

Vi udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening og rådgivning samt miljøovervågning inden for områderne luftforurening – også i Arktis - og emissioner, miljøkemi, mikrobiel økologi og bioteknologi, miljøøkonomi, miljøsociologi og –politologi, samt miljøgeografi.

Miljørådgivning

Behovet for rådgivning i miljøspørgsmål efterspørges af mange forskellige offentlige og private institutioner.

Institut for Miljøvidenskab udfører rådgivning for Miljø- og Fødevareministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i tillæg til rådgivning af andre offentlige og private sektorer. 

Miljøovervågning

Behovet for overvågning af miljøet findes mange steder bl.a. i EU direktiver. Overvågning skal sikre, at vi altid har et overblik over hvordan miljøet har det, og om udviklingen går i den rigtige retning. Resultaterne af overvågningen bruges således bl.a. til at vurdere, hvordan de forskellige planer for at forbedre miljøets tilstand virker. På Institut for Miljøvidenskab udnytter vi også resultater fra overvågningen i vor forskning.

Institut for Miljøvidenskab står for følgende nationale overvågningsopgaver:

Derudover udfører vi miljøovervågning for private sektor.

Kontaktpersoner for emneområderne

Hvis du vil vide mere kan du kontakte forskerne direkte eller henvende dig til DCE.

Luftforurening: Ole Hertel (oh@envs.au.dkCV)

Udledning af luftforurening: Ole-Kenneth Nielsen (okn@envs.au.dkCV)

Luftkvalitet: Thomas Ellermann (tel@envs.au.dkCV)

Risikovurdering af kemikalier i miljøet: Hans Sanderson (hasa@envs.au.dkCV)

Risikovurdering af mikroorganismer i miljøet: Niels Bohse Hendriksen (nbh@envs.au.dkCV)

Klimaforandringer: Liselotte Sørensen (lls@envs.au.dkCV)

Miljø og energi: Steen Solvang Jensen (ssj@envs.au.dkCV)

Miljø og samfund: Marianne Zandersen (mz@envs.au.dkCV)

Ressourcestrømme i miljøet: Marianne Thomsen (mth@envs.au.dkCV)

Overvågning: Pia Lassen (pla@envs.au.dkCV)