Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialeemner i emissionsmodellering og miljøgeografi ­

BEMÆRK: Denne side er stadig under udarbejdelse, og der vil således jævnligt blive tilføjet nye specialeforslag.


Virtual water in milk production in Denmark

Background

Water consumption has increased dramatically because of the ever growing farming activities. This represents in the near future, a major environmental problem which calls for the implementation of actions aiming at establishing sustainable water policies.
Production of milk in Denmark plays a key role in the agricultural sector and the dependence of imports has increased in the last years. In fact, the production of milk in Denmark needs not only a large amount of domestic resources but also a substantial amount of foreign ones. For instance, a substantial amount of crop produced in Latin America is imported from Denmark and used as dairy cattle feed, embedding a large amount of water.
The analysis of virtual water content embedded in agricultural products is crucial in alleviating water scarcity and promoting water use efficiency, especially when the transfer of huge volumes of virtual water occurs from a water-poor to a water-rich country. Thesis project focuses on the estimation of the virtual water embedded in the milk production in Denmark.
Starting from the dairy cattle diets in Denmark, the project aims to evaluate the virtual water embedded in all ingredients used to feed dairy cattle in Denmark. Flows of water to Denmark embedded in agricultural crops used in the dairy cattle sector will be highlighted, showing the contribution of other countries to the production of Danish milk in terms of water content.   

Contact: Dario Caro, dac@envs.au.dk, tel: +45 87158639

 


Grænseoverskridende kvælstofforurening fra ammoniak

Baggrund

Landbruget er den største kilde til ammoniak i luften, som senere deponeres i naturområder. En stor del af den deponerede kvælstof kommer fra udlandet.  I Danmark er der sket en omfattende regulering af landbrugets ammoniakudslip og målsætningen for de kommende år er et stadig mindre udslip på trods af en uændret/stigende landbrugsproduktion. Det medfører at en større del af det som deponeres i Danmark er af udenlandsk oprindelse. Hvor og hvordan skal Europa reducere ammoniakfordampningen for at opnå størst effekt på de danske naturområder. Emnet kan omfatte lokalisering af landbrug i GIS (Geografiske Information Systemer), nuværende og fremtidig landbrugspraksis og miljøregulering i de forskellige lande og estimering af ammoniakfordampning. Resultaterne af emissionerne i de forskellige lande kan herefter indføres i DMUs atmosfæriske transportmodeller til estimering af effekten i Danmark.

Kontaktperson: Steen Gyldenkærne, sgy@dmu.dk, tlf. 87 15 85 43.


Betydningen af vandmiljøplanen for belastningen på de danske renseanlæg

Baggrund

De danske renseanlæg har siden 1987 gennemgået en teknologisk opgradering af spildevandsrensnings-processer samt en centralisering af anlæggene med henblik på at leve op til vandmiljøplanens målsætninger for udledning af N og P samt en række organiske forureningskomponenter. Industriens bidrag til indholdet af organisk materiale i indløbsspildevandet til de centrale kommunale renseanlæg er steget fra ca. 5% i 1990 til omkring 40% i 2006. I forbindelse med det nationale overvågning for vandmiljøet og naturen, eksisterer der oplysninger for de ca. 100 industrivirksomheder, der har egne direkte udledninger. Industriens samlede spildevandsudledninger er dog ikke kendt ligesom oplysninger om emissions fra industriens spildevandsbehandlingsprocesser på egne anlæg ikke er kvantificeret. I dette projekt søges det ud fra virksomhedernes grønne regnskaber at:

  1. kortlægge den samlede mængde industrielle tilledning til det kommunale kloaksystem,
  2. den samlede mængde spildevand udledt direkte fra industrien.

Opgørelserne sammenholdes med de nationale opgørelser og der udføres en kildeanalyse af individuelle virksomheders bidrag til udledning af udvalgte persistente organiske stoffer. Projektet udføres i samarbejde med sektionen for emissioner og risiko analyse, Afdeling for Systemanalyse.

Kontaktperson: Marianne Thomsen, mth@dmu.dk, tlf. 46 30 13 58.