Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kursus i miljøsociologi

Kandidatkursus (10 ECTS)

Institut for Miljøvidenskab og Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet udbyder kandidatkursus i miljøsociologi i efterårssemestret 2018.

Kurset er samfundsvidenskabeligt og henvender sig til studerende fra universitetsuddannelser i hele landet, herunder sociologi, geografi, statskundskab, antropologi, kommunikationsstudier, informations- og medievidenskab, pædagogik, byplanlægning, miljøplanlægning, ingeniørstudierne og handels­højskolerne.

Kurset foregår på AUs campus i Emdrup

Tuborgvej 164, 2400 København NV

Indhold

Miljøsociologi beskæftiger sig med grundlæggende samfundsmæssige problemstillinger vedrørende risiko, praksis og hverdagsliv og menneskets interaktion med natur, teknologi og materialitet.

Miljøsociologi er samtidig anvendelsesorienteret og beskæftiger sig med de sociale og samfundsmæssige forhold der dels bidrager til udviklingen af miljø- og klimaproblemer, dels kan indgå i håndteringen af miljøproblemer og bidrage til en bæredygtig udvikling.

Miljøsociologiens anvendelsesperspektiv handler bl.a. om bæredygtig byudvikling, omstilling af teknologiske systemer, transportmønstre, energiforsyning, forbrug, husholdning, affald og meget mere. Her kan fokus være på praksisser i hverdagslivet, på styring, planlægning og regulering, på samfundsmæssige diskurser og på kultur og kommunikation.

Kurset vil give dig en grundlæggende indsigt i sociologiske problemstillinger vedrørende samspillet mellem miljø og samfund og et solidt overblik over teoretiske traditioner, empiriske felter og aktuelle diskussioner i miljøsociologien. Du får derved mulighed for at øge dine faglige forudsætninger for som færdiguddannet at kunne indgå i professionelle sammenhænge, hvor der arbejdes med miljøspørgsmål.

Form

Kurset afvikles som heldagsseminarer over tre gange to seminardage med cirka en måneds mellemrum. Det blev senest udbudt i forårssemestret 2014 og vil efter planen blive udbudt igen i efterårssemestret 2018. 

Der bliver lagt vægt på variation i seminardagenes forløb med foredrag, øvelser, gruppearbejde og vejledning.

Der bliver ligeledes lagt vægt på samarbejde mellem studerende fra forskellige uddannelser. Gennem dette samarbejde får du som studerende indblik i forskellige vinkler på de problemstillinger og fænomener, vi beskæftiger os med, hvorved du samtidig styrker din egen faglighed.

Eksamen

Eksamen består i en hjemmeopgave. Omfang: 6000 ord. Pensumkrav: Ca. 1200 sider, heraf ca. 900 sider som kursuslitteratur og ca. 300 sider som egen litteratur i forbindelse med hjemmeopgaven. Arbejdet med og vejledning af hjemmeopgaven vil være en integreret del af undervisningen.

Tilmelding

Kurset udbydes ved Institut for Statskundskab, Aarhus universitet, men studerende fra andre institutter og universiteter er velkomne. Ved tilmelding vil du som studerende fra en anden uddannelse blive bedt om en forhåndsgodkendelse fra dit institut. Deltagerantallet er begrænset til 25.

Oplysninger om tilmelding til kurset vil blive meddelt i løbet af foråret 2018. 

For kurset står seniorforsker, ph.d. Lars Kjerulf Petersen og seniorforsker, ph.d. Anne Jensen.