Kandidatstuderende

Instituttet bidrager til undervisning på Aarhus Universitet inden for miljøøkonomi, miljøsociologi og politologi inden for flg. kurser/aktiviteter:

Forgangne kurser og seminarer, hvor vi har bidraget med undervisning omfatter:

  • Bachelorprojekt-seminar: Policy analyse – teorier og metoder. Miljø- og klimapolitik som cases.) I samarbejde med statskundskab. (20 ECTS) (Campus Aarhus C)
  • Kandidatseminar: Implementering efter kommunalreformen. I samarbejde med statskundskab. (10ECTS) (Campus Aarhus C)
  • Kandidatseminar: New Public Management Reforms viewed through different behavioural models. I samarbejde med statskundskab. (10ECTS) (Campus Aarhus C)