OML kursus

Genvej til denne side: http://envs.au.dk/oml-kursus


Aarhus Universitet afholder et een-dags kursus i OML-Multi 6. Kurset holdes:

  • Torsdag den 30. marts 2017 kl. 9.30-17.00. 

Kurset holdes på AU Roskilde på Risø-halvøen. Se vejbeskrivelse

Kurset giver en introduktion til brugen af den atmosfæriske spredningsmodel OML-Multi.

En ny version af programmet er på vej og ventes klar til levering omkring tidspunktet for kurset. Den væsentligste nyhed er en mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk. Der er mulighed for at blive bekendt med den ny version – OML-Multi 6.2 – på kurset.

 

Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus
Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus. Foto: Helge Rørdam Olesen, Aarhus Universitet

Om kurset

OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug vedrørende lugt. Modellen kan også bruges til mere generel kortlægning af luftforurening i byområder.

Modellen er udviklet ved Danmarks Miljøundersøgelser, der nu er nedlagt. Den rolle, som Danmarks Miljøundersøgelser tidligere har haft, varetages nu af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i samarbejde med faglige institutter ved Aarhus Universitet, herunder Institut for Miljøvidenskab

Kurset indledes med en kort gennemgang af de principper, der ligger til grund for modellen, men i øvrigt vil der blive lagt megen vægt på anvendelse af modellen med øvelser ved PCere.

Der er også mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger, som deltagerne måtte have mødt i forbindelse med deres egen brug af modellen.

Kurset henvender sig både til personer, der for første gang skal begynde at arbejde med OML-beregninger og - ikke mindst - til mere erfarne brugere af OML, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi 6.0.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en CD med en tidsbegrænset version af OML-Multi (udløber ca. 1 måned efter kurset). De deltagere, der ønsker det, kan medbringe egen PC og afvikle øvelserne på den.

Prisen på kurset er 3950 kr. excl moms (4937,50 inklusive moms).

Kursusbeskrivelse og tilmelding

Download kursusbeskrivelsen i PDF-format .

Her er adgang til elektronisk tilmelding til kurset. Betaling sker som hovedregel med kreditkort. Offentlige institutioner og firmaer kan dog også vælge at betale via faktura. Under alle omstændigheder foregår det via den elektroniske tilmelding.

Ved tilmelding fremsendes en elektronisk bekræftelse. Ca. en uge før kurset fremsendes program og deltagerliste.

Yderligere information fås fra Majbritt Ulrich-Pedersen, mu@envs.au.dk

OML postliste

Hvis du er interesseret i at få information om kurser på et senere tidspunkt kan du tilmelde dig en elektronisk postliste med information om OML.

Mere om OML-modellen

Der findes et omfattende sæt af websider om OML-modellen.

Se OML-modellens hjemmeside www.au.dk/oml