Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OML kursus

Genvej til denne side: http://envs.au.dk/oml-kursus


Aarhus Universitet afholder lejlighedsvis een-dags kurser i OML-Multi, senest i juni 2019. Næste kursus forventes afholdt i november 2019 i Roskilde, Risø.

Send en mail til Majbritt Ulrich-Pedersen, mu@envs.au.dk, eller tilmeld dig postlisten omtalt herunder, hvis du er interesseret i at deltage i næste kursus.

Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus
Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus. Foto: Helge Rørdam Olesen, Aarhus Universitet

Om kurset

OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug vedrørende lugt. Modellen kan også bruges til mere generel kortlægning af luftforurening i byområder.

Den aktuelle version er OML-Multi 6.2, der  har afløst den tidligere version 6.0. Den væsentligste nyhed er en mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk.

Kurset indledes med en kort gennemgang af de principper, der ligger til grund for modellen, men i øvrigt vil der blive lagt megen vægt på anvendelse af modellen med øvelser ved PCere.

Der er også mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger, som deltagerne måtte have mødt i forbindelse med deres egen brug af modellen.

Kurset henvender sig primært til personer, der for første gang skal begynde at arbejde med OML-beregninger, men også til mere erfarne brugere af OML, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi 6.2.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en tidsbegrænset version af OML-Multi (udløber ca. 1 måned efter kurset). Deltagere kan medbringe egen PC og afvikler øvelserne på den. Hvis OML-Multi skal installeres på PCen, skal brugeren have administrations­rettigheder til installationen.

Prisen på kurset er 3950 kr. excl moms (4937,50 inklusive moms).

Kursusbeskrivelse og forventet tilmeldingstidspunkt

Download kursusbeskrivelsen i PDF-format .

Der er endnu ikke åbnet for elektronisk tilmelding til kurset. Det forventes at ske i februar.

Hvis du vil sikre dig en plads inden tilmeldingen åbner, kan du sende en mail om at du vil skrives op til kurset. Send en sådan mail til: Majbritt Ulrich-Pedersen, mu@envs.au.dk

OML postliste

Hvis du er interesseret i at få information om kurser på et senere tidspunkt kan du tilmelde dig en elektronisk postliste med information om OML.

Mere om OML-modellen

Der findes et omfattende sæt af websider om OML-modellen.

Se OML-modellens hjemmeside www.au.dk/oml