Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OML kursus

Genvej til denne side: http://envs.au.dk/oml-kursus


Aarhus Universitet afholder et een-dags kursus i OML-Multi 6.2. Kurset holdes:

  • Tirsdag den 18. jui 2019 kl. 9.30-17.00. 

Kurset holdes på AU Roskilde på Risø-halvøen. Se vejbeskrivelse

Kurset giver en introduktion til brugen af den atmosfæriske spredningsmodel OML-Multi.

En ny version af programmet (version 6.2) udkom i oktober 2017 (opdateret i marts 2018). Den væsentligste nyhed er en mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk. Denne facilitet gennemgås på kurset.

Tilmelding:

https://events.au.dk/OML-kursus180619

Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus
Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus. Foto: Helge Rørdam Olesen, Aarhus Universitet

Om kurset

OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug vedrørende lugt. Modellen kan også bruges til mere generel kortlægning af luftforurening i byområder.

Den aktuelle version er OML-Multi 6.2, der  har afløst den tidligere version 6.0. Den væsentligste nyhed er en mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk.

Kurset indledes med en kort gennemgang af de principper, der ligger til grund for modellen, men i øvrigt vil der blive lagt megen vægt på anvendelse af modellen med øvelser ved PCere.

Der er også mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger, som deltagerne måtte have mødt i forbindelse med deres egen brug af modellen.

Kurset henvender sig primært til personer, der for første gang skal begynde at arbejde med OML-beregninger, men også til mere erfarne brugere af OML, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi 6.2.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en tidsbegrænset version af OML-Multi (udløber ca. 1 måned efter kurset). Deltagere kan medbringe egen PC og afvikler øvelserne på den. Hvis OML-Multi skal installeres på PCen, skal brugeren have administrations­rettigheder til installationen.

Prisen på kurset er 3950 kr. excl moms (4937,50 inklusive moms).

Kursusbeskrivelse og tilmelding

Download kursusbeskrivelsen i PDF-format .

Her er adgang til elektronisk tilmelding til kurset

https://events.au.dk/OML-kursus180619

Betaling sker som hovedregel med kreditkort. Offentlige institutioner og firmaer kan dog også vælge at betale via faktura. Under alle omstændigheder foregår det via den elektroniske tilmelding.

Ved tilmelding fremsendes en elektronisk bekræftelse. Ca. en uge før kurset fremsendes program og deltagerliste.

Yderligere information fås fra Majbritt Ulrich-Pedersen, mu@envs.au.dk

OML postliste

Hvis du er interesseret i at få information om kurser på et senere tidspunkt kan du tilmelde dig en elektronisk postliste med information om OML.

Mere om OML-modellen

Der findes et omfattende sæt af websider om OML-modellen.

Se OML-modellens hjemmeside www.au.dk/oml