OML kursus

Genvej til denne side: http://envs.au.dk/oml-kursus


Aarhus Universitet afholder lejlighedsvis een-dags kurser i OML-Multi, senest i november 2017. Næste kursus forventes afholdt i foråret 2018.

Send en mail til Majbritt Ulrich-Pedersen, mu@envs.au.dk, eller tilmeld dig postlisten omtalt herunder, hvis du er interesseret i at deltage i næste kursus.

Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus
Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus. Foto: Helge Rørdam Olesen, Aarhus Universitet

Om kurset

OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug vedrørende lugt. Modellen kan også bruges til mere generel kortlægning af luftforurening i byområder.

Den aktuelle version er OML-Multi 6.2, der netop har afløst den tidligere version 6.0. Den væsentligste nyhed er en mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk.

Kurset indledes med en kort gennemgang af de principper, der ligger til grund for modellen, men i øvrigt vil der blive lagt megen vægt på anvendelse af modellen med øvelser ved PCere.

Der er også mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger, som deltagerne måtte have mødt i forbindelse med deres egen brug af modellen.

Kurset henvender sig både til personer, der for første gang skal begynde at arbejde med OML-beregninger og - ikke mindst - til mere erfarne brugere af OML, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi 6.2.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en CD med en tidsbegrænset version af OML-Multi (udløber ca. 1 måned efter kurset). De deltagere, der ønsker det, kan medbringe egen PC og afvikle øvelserne på den.

Prisen på kurset er 3950 kr. excl moms (4937,50 inklusive moms).

Kursusbeskrivelse og information om næste kursus

Download kursusbeskrivelsen i PDF-format .

Beskrivelsen vedrører det senest afholdte kursus, fordi tidspunktet for næste kursus endnu ikke er fastlagt.

Send en mail til Majbritt Ulrich-Pedersen eller tilmeld dig postlisten omtalt herunder, hvis du er interesseret i at deltage i næste kursus.

OML postliste

Hvis du er interesseret i at få information om kurser på et senere tidspunkt kan du tilmelde dig en elektronisk postliste med information om OML.

Mere om OML-modellen

Der findes et omfattende sæt af websider om OML-modellen.

Se OML-modellens hjemmeside www.au.dk/oml