Sekretariatet

Institutsekretariatsleder

Jette Donovan Jensen

Sekretariatsleder
M
H bygn. 7410, A2.22
P +4587158495
P +4523688291

Institutsekretærer

Klaus Condé Christensen

Institutsekretær
M
H bygn. 7411, B2.14
P +4587158456
P +4530183132

Ann-Katrine Holme Christoffersen

Institutsekretær
M
H bygn. 7420, K1.26
P +4587158583
P +4541915651

Christel Ege-Johansen

Institutsekretær
M
H bygn. 7410, A2.39
P +4587158867
P +4525580692

Majbritt Pedersen-Ulrich

Institutsekretær
M
H bygn. 7413, D1.27
P +4587158604
P +4521343588

Charlotte Spang

Institutsekretær
M
H bygn. 7420, K1.26
P +4587158548
P +4541915650