Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sociologisk miljøforskning

Den miljøsociologiske faggruppe beskæftiger sig med miljøforskningens sociale og kulturelle sider. Miljøsociologien omhandler udviklingen af samfund, hverdagsliv og praksis i forhold til miljø, natur, risiko og teknologi. Aktører og praksisser analyseres i forhold til natur og miljø, sociale forandringer og drivkræfterne bag dem, strukturelle betingelser, barrierer og muligheder samt af forebyggelses- og løsningsstrategier, herunder borgerinddragelse. Gruppen bedriver såvel grundforskning som strategisk og anvendelsesorienteret forskning rettet mod offentlig forvaltning på alle niveauer, Ngo’er, virksomheder og ikke mindst den almene offentlighed.

Emner

Vi beskæftiger os med de sociale og samfundsmæssige forhold som i) bidrager til udviklingen af miljøproblemer; ii) bidrager til eller skaber begrænsninger for håndteringen af miljøproblemer; og iii) bliver påvirket af forandringer i miljøets tilstand. Konkret ser vi på:

  • sociale aktører og deres praksis i forhold til miljø, teknologi og natur
  • sociale forandringer og drivkræfterne bag dem
  • strukturelle betingelser, barrierer og muligheder i forhold til miljø og natur
  • forebyggelses- og løsningsstrategier, organisationsformer og metoder

Genstandsfelter

  • transport- og mobilitet; energiforbrug og energiforsyning; husholdning og forbrug; livsstil og praksis; planlægning og regulering; klimaforandringer og klimatilpasning; bæredygtig byudvikling; økologi og fødevarer; miljødiskurser, medier og kommunikation; barrierer og potentialer ved teknologisk omstilling; affaldshåndtering

Metoder

Miljøsociologigruppens arbejde indgår i såvel tværfaglige som rent sociologiske forskningsprojekter. Der bliver anvendt forskellige forskningsmetoder, herunder:

  • interview
  • fokusgrupper
  • deltagerobservation
  • diskursanalyse, herunder både medie- og dokumentanalyse
  • spørgeskemaundersøgelser