Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Politologi

Den politologiske gruppe forsker i anvendelsen og effekten af politiske reguleringsinstrumenter. Det gælder både overordnede handlingsplaner og specifikke reguleringsinstrumenter i form af økonomiske virkemidler, administrativ regulering og informationsbaserede virkemidler. Reguleringsinstrumenterne analyseres gennem fx analyser af aktøradfærd på individ, organisations og samfundsniveau, beslutningsprocesanalyser og institutionelle analyser. Endvidere forsker gruppen bredt i implementerings- og forvaltningsproblemstillinger på det miljøpolitiske område.

Der benyttes både kvalitative metoder, inkl. case studier, og kvantitative metoder samt komparative analysemetoder på tværs af lande og sektorer. Den politologiske gruppe har stærke samarbejdsrelationer til miljøøkonomer, sociologer og –geografer.

Emner

 • Anvendelse og effekter af politiske reguleringsinstrumenter og overordnede miljøpolitikker
 • Grønne afgifter og grøn skattereform 
 • Forklaringer på miljøpolitikkens effekter eller evt. manglende effekter – på aktør- og institutionsniveau
 • Implementering af dansk og EU miljøpolitik, eksempelvis tilsyn med virksomheder, lokal inddragelse i miljøbeslutninger
 • Organisering af den miljøpolitiske forvaltning og beslutningsprocesser og konsekvenser heraf, fx vedr. EU's vandrammedirektiv og klimapolitik

Genstandsfelter

 • Vandmiljø; klimatilpasning og klimapolitik; landbrugspolitik, pesticider og miljøeffekter; energipolitik; CO2 udslip og luftforurening

Metoder

 • Kvalitative dataindsamlings- og analysemetoder, inkl. dokumentanalyse, individ- og gruppeinterview, case studier
 • Kvantitative dataindsamlings- og analysemetoder, herunder survey og survey-eksperimenter
 • Komparative metoder

Konkrete eksempler på nogle af den politologiske gruppes forskningsprojekter

 • komparative studier af implementeringen af EU's vandrammedirektiv,
 • analyser af EU's eksterne omkostninger for en række forurenende aktiviteter
 • en organisations- og effektanalyse af miljøtilsynet med forurenende virksomheder,
 • studier af årsagerne til at pesticidpolitiske reguleringsinstrumenter ikke har virket som forventet,
 • analyser af institutionelle barrierer for udbredelsen af nye biobrændsler i Danmark
 • komparative analyser af hvor godt klimapolitikken er integreret i en række EU-lande.
 • komparative analyser af økonomiske virkemidler på vandområdet i EU
 • komparative analyser af konsekvenserne af grøn skattereform