Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljøkemi og toksikologi

Sektion i Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Engelsk navn Environmental Chemistry and Toxicology
Forkortet navn MITO
Sektionsleder Pia Lassen
Medarbejdere Se liste
Fysisk placering AU Roskilde
Faglige stikord Miljøkemi, toksikologi, human eksponering, miljøkemisk risikovurdering, passive sampling/dosing teknikker, metabolomics, identifikation af olieforureninger, NEXT, NOVANA, AMAP

Foto/photo: Lise Balsby, Aarhus Universitet

Sektionens forskningsområder

Tilstedeværelsen af potentielt skadelige kemikalier i miljøet giver anledning til stor bekymring hos den brede offentlighed, navnlig forurening af ressourcer (vand, luft, jord, fødevarer) samt kontakt til kemikalier gennem produkter (personlig pleje, byggematerialer, maling og andre forbrugerprodukter).  Forskning og rådgivning i MITO søger at udfylde huller i viden herom, fx vedrørende kilder, eksponeringsniveauer, transformationsruter, eksponeringen-effekt kobling samt effektive måder at reducere de risici der kan være forbundet med kemikalier.

Fokus i sektionen er miljøkemi og toksicitet i forhold til organiske forureninger, og hvor det er muligt sat i en risikovurderingskontekst.  En af de primære visioner er at opnå en bedre forståelse af organiske forureningers skæbne i miljøet, risikoen samt metoder - eksempelvis regulering og remediering - til at kontrollere disse i tekniske systemer (vandrensning, jordrensning).  Forskningen er baseret på eksperimentelt arbejde i form af målinger og specifikke processtudier, ofte ledsaget af modellering af toksicitet, samt optimering af tekniske og biologiske processer med henblik på at reducere eksponeringen til miljøet.  Alle disse aspekter inkluderer også menneskers eksponering til kemikalier og relaterede risici.

Forskningen omfatter også miljømæssig risikoanalyse af forskellige kemiske forureninger (bl.a. medicinrester, pesticider, PCBer, flammehæmmere, perflourerede stoffer, dioxiner, PAHer, personlige plejeprodukter, blødgørere, forbrugerkemikalier, kemiske kampstoffer og deres nedbrydningsprodukter) i miljøet. Konkret undersøges kilder, transport, fordeling, bioakkumulering og transformation af organiske forureninger i forskellige miljømæssige og humane matricer. Arbejdet omfatter endvidere identifikation af nye potentielt problematiske organiske kontaminanter, udvikling og anvendelse af state-of-the-art kemiske analysemetoder med høj følsomhed til påvisning af forureninger i miljøprøver og prøver fra forbrugerprodukter, planter, dyr og mennesker. Der arbejdes både med miljømæssige risikovurderinger samt risikovurderinger af folkesundhed.

Kontaktperson

Pia Lassen

Seniorforsker og sektionsleder

Sektionens medarbejdere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Bester, Kai Professor kb@envs.au.dk +4587158552 7412, C1.02
Bollmann, Ulla E. Forsker ueb@envs.au.dk +4587158462 7412, C1.00
Buivydaite, Zivile Studentermedhjælper zivile@envs.au.dk
Cai, Yi Ph.d.-studerende cy@envs.au.dk 7412, C1.04
Carvalho, Pedro Forsker pedro.carvalho@envs.au.dk +4587158462 7412, C1.00
Chmielinska, Katarzyna Specialestuderende kchmielinska@envs.au.dk 7410
Christiansen, Ellen Laborant ec@envs.au.dk +4587158485 7412, C1.08
Fauser, Patrik Seniorforsker paf@envs.au.dk +4587158549 7412, C2.16
Frederickson, Louise Bøge Studentermedhjælper au544068@envs.au.dk
Frøkjær, Emil Egede Studentermedhjælper eef@envs.au.dk 7412, C2.06
Glendorf, Kamilla Linette Laborant kagl@envs.au.dk 7412, C1.39
Gravert, Thorsten Ph.d.-studerende thgr@envs.au.dk +4587153006 7412, C2.06
Groth, Birgit Laborant big@envs.au.dk +4587158659 7412, C2.49
Hajeb, Parvaneh Postdoc parha@envs.au.dk 7412, C2.10
Hansen, Anna Magdalene Brun Ph.d.-studerende amb@envs.au.dk 7412, C2.10
Hansen, Martin Seniorforsker martin.hansen@envs.au.dk +4551767058 7412, C2.04
Hass, Sofie Askjær Studentermedhjælper sah@envs.au.dk 7412, C2.08
Jensen, Inga Laborant inj@envs.au.dk +4587158554 7412, C2.51
Kharel, Suman Ph.d.-studerende sukh@envs.au.dk 7412, C2.10
Koning, Jasper Theodore Ph.d.-studerende j.koning@envs.au.dk 7412, C1.04
Lassen, Pia Seniorforsker og sektionsleder pla@envs.au.dk +4587158581 7412, C1.10
Li, Rui Ph.d.-studerende ruili@envs.au.dk 7412, C2.10
Liang, Chuanzhou Ph.d.-studerende liangcz@envs.au.dk 7412, C1.20
Ljungqvist, Annegrete Laborant agl@envs.au.dk +4587158594 7412, C2.49
Naschenweng, Daniel Studentermedhjælper dan@envs.au.dk
Nord, Nadia Brogård Ph.d.-studerende nadiabnord@envs.au.dk 7412, C1.20
Petersen, Pia Christina Hartvig Laborant pia@envs.au.dk +4587158471 7412, C2.12
Rasmussen, Jacob Agerbo Gæste Ph.d.-studerende jacob.rasmussen@bio.ku.dk
Sanderson, Hans Seniorforsker hasa@envs.au.dk +4587158632 7412, C2.18
Schiødt, Charlotte Dahl Laborant chds@envs.au.dk +4587158722 7412, C1.08
Stehrer, Thomas Studentermedhjælper thomas.stehrer@envs.au.dk 7412, C2.06
Svendsen, Sif Burlin Ph.d.-studerende sibs@envs.au.dk +4587159976 7412, C2.10
Tisler, Selina Kornelia Postdoc seti@envs.au.dk 7412, C1.00
Vorkamp, Katrin Seniorforsker kvo@envs.au.dk +4587158483
Young, Robert Bruce Postdoc robert.young@envs.au.dk 7412, C2.08