Miljøkemi og toksikologi

Sektion i Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Engelsk navn Environmental Chemistry and Toxicology
Forkortet navn MITO
Sektionsleder Pia Lassen
Medarbejdere Se liste
Fysisk placering AU Roskilde
Faglige stikord Miljøkemi, toksikologi, human eksponering, miljøkemisk risikovurdering, passive sampling/dosing teknikker, metabolomics, identifikation af olieforureninger, NEXT, NOVANA, AMAP

Foto/photo: Lise Balsby, Aarhus Universitet

Sektionens forskningsområder

Tilstedeværelsen af potentielt skadelige kemikalier i miljøet giver anledning til stor bekymring hos den brede offentlighed, navnlig forurening af ressourcer (vand, luft, jord, fødevarer) samt kontakt til kemikalier gennem produkter (personlig pleje, byggematerialer, maling og andre forbrugerprodukter).  Forskning og rådgivning i MITO søger at udfylde huller i viden herom, fx vedrørende kilder, eksponeringsniveauer, transformationsruter, eksponeringen-effekt kobling samt effektive måder at reducere de risici der kan være forbundet med kemikalier.

Fokus i sektionen er miljøkemi og toksicitet i forhold til organiske forureninger, og hvor det er muligt sat i en risikovurderingskontekst.  En af de primære visioner er at opnå en bedre forståelse af organiske forureningers skæbne i miljøet, risikoen samt metoder - eksempelvis regulering og remediering - til at kontrollere disse i tekniske systemer (vandrensning, jordrensning).  Forskningen er baseret på eksperimentelt arbejde i form af målinger og specifikke processtudier, ofte ledsaget af modellering af toksicitet, samt optimering af tekniske og biologiske processer med henblik på at reducere eksponeringen til miljøet.  Alle disse aspekter inkluderer også menneskers eksponering til kemikalier og relaterede risici.

Forskningen omfatter også miljømæssig risikoanalyse af forskellige kemiske forureninger (bl.a. medicinrester, pesticider, PCBer, flammehæmmere, perflourerede stoffer, dioxiner, PAHer, personlige plejeprodukter, blødgørere, forbrugerkemikalier, kemiske kampstoffer og deres nedbrydningsprodukter) i miljøet. Konkret undersøges kilder, transport, fordeling, bioakkumulering og transformation af organiske forureninger i forskellige miljømæssige og humane matricer. Arbejdet omfatter endvidere identifikation af nye potentielt problematiske organiske kontaminanter, udvikling og anvendelse af state-of-the-art kemiske analysemetoder med høj følsomhed til påvisning af forureninger i miljøprøver og prøver fra forbrugerprodukter, planter, dyr og mennesker. Der arbejdes både med miljømæssige risikovurderinger samt risikovurderinger af folkesundhed.

Kontaktperson

Pia Lassen

Seniorforsker og sektionsleder

Sektionens medarbejdere

NavnJobtitelE-mailTelefonBygning
Bester, KaiProfessorkb@envs.au.dk+45871585527412, C1.02
Bollmann, Ulla E.Forskerueb@envs.au.dk+45871584627412, C1.00
Cai, YiPh.d.-studerendecy@envs.au.dk7412, C1.04
Carvalho, PedroForskerpedro.carvalho@envs.au.dk+45871584627412, C1.00
Christiansen, EllenLaborantec@envs.au.dk+45871584857412, C1.08
Dicová, KristinaStudentermedhjælperkdic@envs.au.dk7412, C2.10
Frøkjær, Emil EgedeStudentermedhjælpereef@envs.au.dk7412, C2.06
Glendorf, Kamilla LinetteLaborantkagl@envs.au.dk7412, C2.43
Gravert, ThorstenPh.d.-studerendethgr@envs.au.dk+45871530067412, C2.06
Groth, BirgitLaborantbig@envs.au.dk+45871586597412, C2.49
Hansen, Anna Magdalene BrunPh.d.-studerendeamb@envs.au.dk7412, C2.10
Hansen, MartinSeniorforskermartin.hansen@envs.au.dk+45517670587412, C2.04
Hass, Sofie AskjærStudentermedhjælpersah@envs.au.dk7412, C2.08
Jensen, IngaLaborantinj@envs.au.dk+45871585547412, C2.51
Johansen, ElsebethLaborantejo@envs.au.dk
Kharel, SumanPh.d.-studerendesukh@envs.au.dk7412, C2.10
Koning, Jasper TheodorePh.d.-studerendej.koning@envs.au.dk7412, C1.04
Lassen, PiaSeniorforsker og sektionslederpla@envs.au.dk+45871585817412, C1.10
Li, RuiPh.d.-studerenderuili@envs.au.dk7412, C2.10
Liang, ChuanzhouPh.d.-studerendeliangcz@envs.au.dk7412, C1.20
Ljungqvist, AnnegreteLaborantagl@envs.au.dk+45871585947412, C2.49
Nord, Nadia BrogårdPh.d.-studerendenadiabnord@envs.au.dk7412, C1.20
Petersen, Kitty KastalagLaborantkp@envs.au.dk+45871587377412, C2.45
Petersen, Pia Christina HartvigLaborantpia@envs.au.dk+45871584717412, C2.12
Poulsen, RikkeGæste Ph.d.-studerenderikkepoulsen@envs.au.dk7412, C2.06
Sanderson, HansSeniorforskerhasa@envs.au.dk+45871586327412, C2.18
Schiødt, Charlotte DahlLaborantchds@envs.au.dk+45871587227412, C1.08
Svendsen, Sif BurlinPh.d.-studerendesibs@envs.au.dk+45871599767412, C2.10
Vorkamp, KatrinSeniorforskerkvo@envs.au.dk+4587158483
Young, Robert BrucePostdocrobert.young@envs.au.dk7412, C2.08