Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forekomst og økologi af patogene mikroorganismer og deres virulensgener i miljøet

Foto: Anne Winding

Mange humanpatogene mikroorganismer forekommer også i det eksterne miljø og denne del af deres levevis er væsentligt dårligere belyst end deres liv som patogener, skønt det kan have stor betydning for human eksponering og sandsynligvis også for udviklingen af de patogene egenskaber. Denne forskning i krydsfeltet mellem mikrobiel økologi og medicinsk mikrobiologi undersøger betydningen af miljøet som levested og for udvikling af patogener samt for deres spredning og menneskers eksponering. Forskningen er en forudsætning for vores grundlæggende forståelse af årsagerne til en række forskellige infektionssygdomme og rummer et stærkt forebyggelsesperspektiv. Det overordnede mål er at undersøge hypotesen ”Miljøet er afgørende for forekomsten af sygdomme forårsaget af mikroorganismer”.

Bemærk: En uddybende beskrivelse er undervejs.