Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mikroorganismers rolle i bæredygtig recirkulering af ressourcer i natur og samfund

Foto: Anne Winding

I fremtiden skal intelligent recirkulering af organiske affaldsstrømme mellem land og by sikre at elementerne N, P og C tilbageføres til landbruget på en sikker og bæredygtig måde samtidig med, at en del af den organiske fraktion udnyttes til produktion af bioenergi. Det er et satsningsområde både pga. de miljømæssige og de økonomiske perspektiver. Mikroorganismer udfører de centrale processer i de vigtigste konverteringsled af den teknologiske del af dette system samt i landbrugsjorden, og EMBI vil levere den mikrobielle del af forskningen.

Bemærk: En uddybende beskrivelse er undervejs.