Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ressourcestrømme i miljøet

Samfundet står over for store udfordringer med at varetage forvaltning af ressourcer som understøtter forsyningen af energi, fødevarer, dyrefoder og andre produkter på en bæredygtig måde. Samtidig er der stigende knaphed på kvalitet og mængde af vigtige ressourcer og arealer.

På Institut for Miljøvidenskab udvikles interdisciplinære modelleringsredskaber til at belyse bæredygtige ressourcestrømme og teknologier i en systemisk ramme, der vil gøre det muligt:

  • at analysere alternative scenarier for gen- og nyanvendelse af de ressourcestrømme som udveksles imellem menneskeskabte og det naturlige miljø,
  • at vurdere konsekvenser af den kemiske kvalitete af ressourcestrømme for de berørte økosystemer (jord, luft og vand ) og de services samfundet efterspørger
  • at analysere effekten af mulige og potentielle reguleringsværktøjer i klima- og miljømæssig bæredygtig en cirkulær økonomi

Resultatet af dette analysearbejde anvendes til at sikre en fortsat høj miljøkvalitet, bl.a. ved adskillelse og recirkulering af næringsstoffer, metaller, plastik og glas, samt bevarelse og forbedring af økosystemers sundhedstilstand og dermed de økosystemtjenester, som samfundet efterspørger.

Risikoreduktionsscenarier, reduceret ressourceforbrug og sundhedsfremmende ressourcestrømme på tværs af sektorer er vigtige for en miljømæssig bæredygtig økonomisk vækst. Instituttet har fokus på fire områder:

  1. Økosystemernes tjenester, fremtidens arealanvendelse og ressourceeffektivitet
  2. Udnyttelse af økosystem tjenester i havet - makroalger, muslinger og fiskeri
  3. Udnyttelse af ressourcer i spildevand og biomasseaffald fra landbrugsproduktion, husholdninger, service erhverv og industri på lokal, regional og national skala
  4. Effekter af cirkulære ressourestrømme på luft, vand, jord kvalitet, klimabalance og biodiversitet i et fremtidigt biobaseret nulaffaldssamfund

Publikationer:

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel