Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erhvervssamarbejde

Ethvert problem og enhver risiko repræsenterer udfordringer og dermed også innovationsmuligheder til at håndtere, reducere eller løse problemet eller risikoen.

På Institut for miljøvidenskab (Department of Environmental Science/ENVS) kobler vi en fundamental forskningsbaseret problemanalyse til et løsningsrum.

ENVS har en række styrkepunkter med forskere i international topklasse indenfor miljøforskningen.
De sidste mange år har ENVS samarbejdet med erhvervslivet både i Danmark og internationalt.  Samarbejdet handler dels om forskning og dels om rådgivning omkring miljøproblemer og -løsninger.
Dette samarbejde er både vigtigt og nødvendigt for instituttet, dets erhvervssamarbejdspartnere og studerende i vores vidensdrevne økonomi.

Der er en række fordele forbundet med et øget erhvervssamarbejde herunder for virksomheder f.eks.: deling af forskningsinfrastruktur, bedre fælles adgang til eksterne forskningsmidler fra f.eks, EU, samarbejde omkring uddannelse og udveksling af studerende, og bidrag til løsninger af både små og store samfundsudfordringer.

ENVS arbejder derfor konstant på at øge dialogen og samarbejdet med det private erhvervsliv.

Den overordnede strategi med erhvervspanelet er at etablere et fremtidigt erhvervssamarbejde på et internationalt plan til fordel for virksomhederne og instituttet. Erhvervspanelet består primært af private virksomheder, men også offentlige organisationer.

ENVS er tilknyttet DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), som varetager de fleste af ENVS virksomhedsprojekter - se eksempler her

                                    

Kontaktperson