Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Emissionsopgørelse

x

Institut for Miljøvidenskab er ansvarlig for udarbejdelse af de årlige officielle danske opgørelser af udledninger til atmosfæren (emissionsopgørelser). Opgaven løses gennem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på opdrag af Miljøministeriet og Klima-, energi- og bygningsministeriet. Der rapporteres til EU og til internationale konventioner, såsom UNECE-konventionen om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening (CLRTAP) og FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC).

Institut for Miljøvidenskab forbedrer løbende kvaliteten af opgørelserne og har udviklet modeller for fremskrivning af emissioner til atmosfæren omfattende drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O og de luftforurenende stoffer SO2, NOX, NMVOC, NH3 og partikler. Instituttet har også udviklet en model til en detaljeret geografisk kortlægning af udledningerne helt ned på 1 km X 1 km kvadratiske celler. Denne kortlægning er et vigtigt input til atmosfæriske spredningsmodeller på instituttet.

Instituttet bidrager til rådgivning af nationale myndigheder og EU Kommissionen, hvor der f.eks. er ydet rådgivning i forbindelse med fastlæggelse af basisår under EU direktivet ”Effort Sharing Decision” samt i forbindelse med opdatering af den fælleseuropæiske guidebog (EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook).

Publikationer

Se også

Kunder/opdragsgivere

Miljøstyrelsen

Energistyrelsen

EU Kommissionen

Kontaktperson