Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økotoksikologi og human eksponering

- et forskningsområde i sektionen MITO (Miljøkemi og toksikologi)


Kobling mellem miljøkemi og toksikologi

Vurdering af organiske kontaminanters risiko for miljø og mennesker kræver ikke alene viden om stoffernes tilstedeværelse og potentielle kilder, men også viden om stoffernes tilgængelighed, dvs. den reelle eksponering og stoffernes toksicitet under de givne forhold.

Forskningsområdet kobler bl. a.  aktiviteter indenfor kemiske analyser på sporstof niveau - og dermed eksponeringen af kontaminanterne - med stoffernes giftighed i en weight-of-evidence risikoanalyse. Dette arbejde indbefatter bl.a. undersøgelser af relationer mellem eksponering og toksicitet ved hjælp af bl.a. in vivo og in vitro assays samt biomarkører, herunder cocktail effekter. Udover risikovurderingen arbejdes der med den faglige udvikling af risikoanalysen: deterministisk; probabilistisk; weight-of-evidence; thresholds; AOP, screeningsmetoder med flere.

Sektionen arbejder med forskellige kemikalier i en risiko kontekst, herunder personlig pleje produkter;  spredning af ammunitionsprodukter i marine miljøer;  eksponeringsmodellering og vurdering af folkesundhed i forb. med kræftfremkaldende stoffer fra naturlige baggrundseksponeringer samt fra ammunitionsrelaterede materialer.  De toksikologiske egenskaber vurderes eksperimentelt med tests i laboratoriet samt via computerbaserede QSAR-modeller og beregningsanalyser baseret på databaser.  

Kontaktperson

Human eksponering

Både nationalt og internationalt er der en stigende erkendelse af betydningen af kemikalier for menneskers sundhed. WHO has stated that more than 25% of the total cost of health care is related to chemical exposure. WHO har udtalt, at mere end 25% af de samlede udgifter til sundhedsvæsenet er relateret til kemisk eksponering.

Sektionens forskning indenfor dette felt fokuserer på kemikaliers eksponeringsveje fra miljøet til mennesker, bl.a. via forbrugerprodukter, indeklima og fødevarer. Der arbejdes også med optag og akkumulering af persistente organiske stoffer i mennesker, hvilket yderligere udbygges i humane biomoniteringsstudier. Forskningen inkluderer også risikovurderingsscenarier baseret på forbrug af og eksponering til kemikalier. Blandt fokusområderne er flammehæmmere, perflourerede stoffer  og produkter fra kampstoffer.

Sektionen deltager i en række internationale netværk blandt andet i WHO’s chemical risk assessment network (http://www.who.int/ipcs/network/en/) med fokus på human sundhed, samt i Health and Environmental Sciences Institute (http://hesiglobal.org/) med fokus på risikoanalyse metoder og alternative metoder til dyreforsøg, samt med analyser til Green Cross (http://www.gcint.org/) angående risikovurdering af tidligere militære aktiviteter.