Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om instituttet

Institut for Miljøvidenskab driver grundlagsskabende og problemorienteret forskning inden for økologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i miljøet, samt i økonomiske, politiske og sociale forhold i samspillet mellem miljø og samfund. Instituttet udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening og leverer forskningsbaseret rådgivning.

Den faglige ekspertise spænder fra atmosfærisk kemi og fysik, over miljøkemi, mikrobiologi og bioteknologi, til miljøøkonomi, miljøgeografi, politologi og sociologi.

En vigtig opgave er at tilbyde forskningsbaseret myndighedsbetjening og rådgivning på miljøområdet. En ny uddannelse i miljøvidenskab er under opbygning.

Vi er omkring 150 medarbejdere samt studerende og gæsteforskere. Sammen har vi et spændende og inspirerende arbejds- og studieliv, og vi arbejder tæt sammen med forskere fra mange danske og udenlandske institutioner.

Hvis du efter at have læst om vores arbejde har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til en af vores medarbejdere.

Institut for Miljøvidenskab er placeret i Roskilde ved Risø.

Forskningsprogrammer

Institut for Miljøvidenskab arbejder tværfagligt med samfundets udfordringer, bl.a. gennem tre forskningsområder der er udnævnt til såkaldte forskningsmæssige flagskibe, og gennem 8 "strategic growth areas"

Her bidrager kemikere, mikrobiologer, atmosfærefysikere, geografer, ingeniører, økonomer, sociologer og politologer i tæt samarbejde med metoder og viden til at skabe bæredygtig udvikling.

Forskningsområder

Institut for Miljøvidenskab arbejder inden for en lang række forskningsområder, som du kan klikke dig frem til via listerne herunder, som anviser forskellige indgange.

Forskningsmæssige flagskibe (d.v.s. tre centrale forskningsområder):

Strategic growth areas (strategiske vækstområder; sider på engelsk):

Forskningsområder, hvor Institut for Miljøvidenskab yder en væsentlig indsats inden for videnudveksling og rådgivning:

Overvågning og myndighedsberedskab

Instituttet har flere roller inden for overvågning og myndighedsberedskab:

  • Udfører den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark.
  • Varetager det nationale Fagdatacenter for luftkvalitet
  • Udarbejder de nationale emissionsopgørelser af drivhusgasser og luftforureningskomponenter.
  • Deltager i overvågningsprogrammer med akkrediterede kemiske analyser
  • Udfører opgaver inden for det nationale olieberedskab
  • Udfører rådgivningsopgaver vedrørende miljøvurdering af anlægsarbejder, forskellige reguleringsinitiativer og risikovurdering af miljøfremmede kemikalier og (genmodificerede) mikroorganismer.

Mål for Institut for Miljøvidenskab

Det overordnede mål for Institut for Miljøvidenskab er at skabe et førende – og tværfagligt orienteret – institut målt på baggrund af bl.a. undervisnings- og uddannelsestilbud, studenterindtag, antal ph.d.-studerende og post-docs, videnskabelig produktion og kvalitet, samfundsrelevant myndighedsbetjening og overvågning, samt tilfredse medarbejdere. Institut for Miljøvidenskab driver grundlagsskabende og problemorienteret forskning, der fører til en dybere erkendelse af økologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i miljøet som følge af menneskeskabte påvirkninger, samt erkendelse af økonomiske, politiske og sociale forhold i samspillet mellem miljø og samfund.

Institut for Miljøvidenskab ønsker at være et brohoved for AU i hovedstadsområdet på uddannelsesområdet. Målet er at skabe et internationalt og stærkt, forskningsbaseret undervisningsmiljø for studerende på master-, kandidat- og ph.d.- niveau.

Institutleder: Carsten Suhr Jacobsen