Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Antallet af partikler i luften er som nævnt ligeledes reduceret især som følge af lavere svovlindhold i brændstof og gennem indførelse af partikelfiltre. Foto: AU Foto

21.10.2013 |

Luftkvaliteten i byerne forbedret i de seneste årtier

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev i 2012 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning, H.C. Andersen Boulevard i København, mens forureningen med partikler i ingen af landets fire største byer er målt til at overstige EU’s grænseværdier.

27.08.2013 |

Vejrudsigt med bakterier

Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfladen – f.eks. fra overflader på planters blade. I atmosfæren kan nogle bakterieceller spille en vigtig rolle i meteorologiske fænomener såsom skyer og nedbør.

08.07.2013 |

Professor i miljøøkonomi Mette Termansen i Science

Professor i Miljøøkonomi Mette Termansen har sammen med en engelsk forskergruppe fået optaget et paper i Science om den engelske Ecosystem services assessment (UK NEA).

02.07.2013 |

Omkostningerne ved luftforurening i Europa

EU-kommissionens nyhedsbrev Science for Environment Policy har bragt en omtale af en ny videnskabelig tidsskriftsartikel om omkostningerne ved luftforurening i Europa før, nu og i fremtiden. Artiklens hovedforfattere er forskere fra Institut for Miljøvidenskab.

Luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard, København

24.06.2013 |

Lokal luftforurening i København og på Frederiksberg mindre del af den samlede belastning

Brændefyring og vejtrafik er de væsentligste lokale luftforureningskilder til for tidlige dødsfald og øget sygelighed i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune. Men den lokalt frembragte luftforurening i de to kommuner står alene for en mindre del af den samlede luftforureningsbelastning i København og på Frederiksberg, viser beregninger…

Vejtrafik. AU Foto

24.06.2013 |

Kilderne og deres bidrag til sundhedsskadelig luftforurening gjort op for København

Hovedparten af sundhedsskadelige partikler i luften i Københavns og Frederiksberg kommuner kommer udefra, mens sundhedsskadelig kvælstofdioxid i større omfang stammer fra kilder lokalt i de to kommuner, især fra vejtrafikken.

Biologisk mangfoldighed og klimatilpasning i baghaven. ØkoFors-projektet undersøger mulighederne.

10.06.2013 |

Natur, økosystemtjenester og klimatilpasning – har vi plads i baghaven?

Der er også natur og økosystemer i byerne, selvom de er tæt bebyggede og præget af asfalt-, beton- og flisebelagte overflader. De privatejede boliger i storbyernes forstæder og i provinsbyernes parcelhuskvarterer dækker sammen med virksomhedsparceller en stor del af arealet af Danmarks samlede bylandskab.

ME-lokomotiver har efter, at DCE indhentede data til beregningerne i oktober 2012,  fået monteret emissionskit, der reducerer udledningerne. Foto: René Strandbygaard - DSB

13.05.2013 |

Kvælstofoxid- og partikeludledning fra dieseltog i København og Aarhus

Udledning af kvælstofoxider (NOX) og fine partikler (PM2.5) fra diesellokomotiver i byområder bidrager alene i mindre omfang til de totale udledninger af disse stoffer til luften.

08.05.2013 |

Indlæg fra workshop om grønnere landbrug

De nationale centre DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug arrangerede 24.-25. april 2013 en international workshop om det moderne landbrugs indflydelse på naturen.

Foto: Colourbox

17.04.2013 |

Tips fra naturlige økosystemer

Økosystemer og menneskeskabte systemer har meget til fælles. Ved at anvende viden om, hvordan økosystemer hænger sammen kan man øge bæredygtigheden, effektiviteten og robustheden af menneskabte systemer.

Nedgangen i drivhusgas-udledningen vil især komme fra energisektoren - her Avedøreværket. Foto: DONG energy A/S

08.03.2013 |

Beregnet fald i danske drivhusgasser på 23 pct. frem til 2035

Den samlede danske udledning af drivhusgasser fra sektorer som energiproduktion, transport og landbrug falder med næsten en fjerdedel i perioden fra 2010 frem til 2035. Det viser en fremskrivning af drivhusgasudledningen, som DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har udført for Energistyrelsen.

18.02.2013 |

Sundhedsfarlige niveauer af svampesporer frigøres ved høstarbejde

Forskere fra Aarhus Universitet har vist at høstarbejde kan frigøre store mængder af Alternaria svampesporer som påvirker luftkvaliteten lokalt og - lejlighedsvist - over store afstande.

11.02.2013 |

Personalenyt: ENVS/AU PROFESSOR NYT MEDLEM AF FORSKNINGSRÅD

Professor Philipp Mayer fra Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet er udnævnt som medlem af Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Innovation.

Nytænkt klimatilpasning: Regnvandsanlægget i Roskilde-bydelen Musicon kan mere end at lede regnvand væk. Det er udformet, så bl.a. skatere – som her - kan bruge anlægget i ”tørre” perioder. Foto: Roskilde Kommune

11.02.2013 |

Klimatilpasningen i EU-landene får et nødvendigt forskertjek

Der er stigende erkendelse af, at den globale opvarmning forandrer klimaet, men det kniber for verdenssamfundet at bremse stigningen i udledningen af drivhusgasser. Tilpasning til et klima under forandring bliver derfor vigtigere og vigtigere.

30.01.2013 |

International presseomtale efter offentliggørelse af artikel om bakterier fra indersiden af et "stormcloud" i PLOSOne

The microbial diversity of a storm cloud as assessed by hailstones, forfatter Tina Santl Temkiv og medforfatter Ulrich Gosewinkel Karlson

Viser resultater 121 til 135 ud af 150

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste