Nyheder

30.04.2012 |

Markante reduktioner i Danmarks emissioner af forurenende gasser

Danmarks emissioner af mange af de gasser, tungmetaller og partikler, der indrapporteres til FN-konventionen for langtransporteret grænseoverskridende forurening (UNECE LRTAP), er bragt markant ned i løbet af de seneste årtier.

30.04.2012 |

Ny dansk drivhusgasopgørelse til EU og FN

Danmarks totale drivhusgasemissioner omregnet til såkaldte CO2-ækvivalenter er faldet med 11 procent fra 1990 til 2010. Tallet omfatter ikke nettobidraget fra skovenes og jordernes udledninger og optag af CO2 . Såfremt det indregnes er faldet 19,4 procent.

02.02.2012 |

Danmark ligger 7. lavest på EU-landeliste over partikelforurening

Mens samarbejdsorganisationen OECD i sin økonomiske årsrapport 2012 for Danmark lister København til at være hårdere belastet af partikelforurening end f.eks. Rom og Barcelona, så tegner Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i en ny, teknisk rapport et noget andet billede af luftforureningen med fine partikler (PM2.5) i Danmark.

Viser resultater 136 til 138 ud af 138

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10