Nyheder

30.05.2012 |

Pris ved SETAC-konferencen / Award at the SETAC Conference

????? Ph.d.-studerende Dorothea Gilbert (MITO) har modtaget prisen for bedste mundtlige præsentation ved SETAC World Congress 2012 i Berlin. Præsentationen var resultatet af hendes specialeprojekt ved Institut for Miljøvidenskab (AU) og havde titlen: Passive dosing under the microscope reveals that microorganisms enhance the mass transfer of…

30.05.2012 |

Ph.d.-forsvar / PhD defense - Anne Holst Andersen

Anne Holst Andersen afholder ph.d.-forsvar fredag d. 8. juni 2012 kl 14. Titel: Fra økologiske forbrugere til økologisk forbrug. Økologisk forbrug, hverdagslivets kompleksitet og de sociale dynamikker i madindkøb. English title: From Organic Consumers to Organic Consumption. Organic consumption, everyday complexity and the social dynamics of…

Naturstyrelsen har samlet en række gode fyringsråd på sin hjemmeside, Naturstyrelsen.dk (foto fra hjemmesiden)

30.05.2012 |

Privat brændefyrings bidrag til helbredsskader fra luftforurening

Antallet af for tidlige dødsfald i Danmark som følge af privat indenlandsk brændefyring estimeres i nye modelberegninger til at ligge på 200-250 om året.

30.04.2012 |

Markante reduktioner i Danmarks emissioner af forurenende gasser

Danmarks emissioner af mange af de gasser, tungmetaller og partikler, der indrapporteres til FN-konventionen for langtransporteret grænseoverskridende forurening (UNECE LRTAP), er bragt markant ned i løbet af de seneste årtier.

30.04.2012 |

Ny dansk drivhusgasopgørelse til EU og FN

Danmarks totale drivhusgasemissioner omregnet til såkaldte CO2-ækvivalenter er faldet med 11 procent fra 1990 til 2010. Tallet omfatter ikke nettobidraget fra skovenes og jordernes udledninger og optag af CO2 . Såfremt det indregnes er faldet 19,4 procent.

02.02.2012 |

Danmark ligger 7. lavest på EU-landeliste over partikelforurening

Mens samarbejdsorganisationen OECD i sin økonomiske årsrapport 2012 for Danmark lister København til at være hårdere belastet af partikelforurening end f.eks. Rom og Barcelona, så tegner Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i en ny, teknisk rapport et noget andet billede af luftforureningen med fine partikler (PM2.5) i Danmark.

Viser resultater 121 til 126 ud af 126

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9