Nyheder

24.02.2014 |

Tandsten fra 1000 år gamle munke afslører alvorlige sygdomme

Tandsten konserverer bakterier og virus i årtusinder. En ny international undersøgelse viser at gamle tænder gemmer på masser af informationer om fortidens sygdomme. Undersøgelsen er netop offentliggjort i Nature Genetics.

05.02.2014 |

Ny professor skal styrke molekylær mikrobiel økologi

Lektor og ph.d. Lars Hestbjerg Hansen er ansat som professor i molekylær mikrobiologi ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet i Roskilde. Professoratet er oprettet for at styrke DNA-analyse baseret molekylærbiologisk forskning i det ydre miljø. Professoratet skal danne grundlag for at etablere et nyt strategisk og visionært…

Professor Ole Hertel, Aarhus Universitet

21.01.2014 |

Solide data for luftforureningens skader på helbredet

Danske forskere er blandt de allerskrappeste i verden til at påvise helbredsskader fra forurening i luften. Årsagen er at vi har de bedste sundheds- og personregistre kombineret med, at forskere på Aarhus Universitet kan beregne luftforureningen helt ned på den enkelte adresse.

27.12.2013 |

Ny professor i modellering af luftforurening

Seniorforsker, dr. scient., Ole Hertel er ansat som professor med særlige opgaver i atmosfærisk modellering ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

16.12.2013 |

Ny professor i luftens kemi

Seniorforsker, ph.d. Henrik Skov er ansat som professor i atmosfærekemi ved Institut for Miljøvidenskab og Arktisk Center, Aarhus Universitet. Professorat er oprettet for at styrke forskningen inden for forureningers skæbne og effekter i Arktis og globalt.

16.12.2013 |

Professor i luftforurening

Seniorforsker, ph.d., Jørgen Brandt er ansat som professor i atmosfærisk modellering ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Professoratet er oprettet for at styrke forskningen inden for luftforurening og dens effekter på helbred, natur og klima.

27.11.2013 |

Mette Termansen i nyt bioøkonomipanel

Professor Mette Termansen, ENVS, er udpeget som medlem af Det Nationale Bioøkonomi-panel, som Regeringen netop har oprettet.

18.11.2013 |

FORURENINGSFORSKER MODTAGER TALENTPRIS FRA LUNDBECKFONDEN

Jeremy David Silver fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet modtager Lundbeckfondens Talentpris 2013. Prisen uddeles til forskere under 30 år, som har udmærket sig i deres videnskab.

Antallet af partikler i luften er som nævnt ligeledes reduceret især som følge af lavere svovlindhold i brændstof og gennem indførelse af partikelfiltre. Foto: AU Foto

21.10.2013 |

Luftkvaliteten i byerne forbedret i de seneste årtier

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev i 2012 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning, H.C. Andersen Boulevard i København, mens forureningen med partikler i ingen af landets fire største byer er målt til at overstige EU’s grænseværdier.

27.08.2013 |

Vejrudsigt med bakterier

Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfladen – f.eks. fra overflader på planters blade. I atmosfæren kan nogle bakterieceller spille en vigtig rolle i meteorologiske fænomener såsom skyer og nedbør.

08.07.2013 |

Professor i miljøøkonomi Mette Termansen i Science

Professor i Miljøøkonomi Mette Termansen har sammen med en engelsk forskergruppe fået optaget et paper i Science om den engelske Ecosystem services assessment (UK NEA).

02.07.2013 |

Omkostningerne ved luftforurening i Europa

EU-kommissionens nyhedsbrev Science for Environment Policy har bragt en omtale af en ny videnskabelig tidsskriftsartikel om omkostningerne ved luftforurening i Europa før, nu og i fremtiden. Artiklens hovedforfattere er forskere fra Institut for Miljøvidenskab.

Luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard, København

24.06.2013 |

Lokal luftforurening i København og på Frederiksberg mindre del af den samlede belastning

Brændefyring og vejtrafik er de væsentligste lokale luftforureningskilder til for tidlige dødsfald og øget sygelighed i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune. Men den lokalt frembragte luftforurening i de to kommuner står alene for en mindre del af den samlede luftforureningsbelastning i København og på Frederiksberg, viser beregninger…

Vejtrafik. AU Foto

24.06.2013 |

Kilderne og deres bidrag til sundhedsskadelig luftforurening gjort op for København

Hovedparten af sundhedsskadelige partikler i luften i Københavns og Frederiksberg kommuner kommer udefra, mens sundhedsskadelig kvælstofdioxid i større omfang stammer fra kilder lokalt i de to kommuner, især fra vejtrafikken.

Biologisk mangfoldighed og klimatilpasning i baghaven. ØkoFors-projektet undersøger mulighederne.

10.06.2013 |

Natur, økosystemtjenester og klimatilpasning – har vi plads i baghaven?

Der er også natur og økosystemer i byerne, selvom de er tæt bebyggede og præget af asfalt-, beton- og flisebelagte overflader. De privatejede boliger i storbyernes forstæder og i provinsbyernes parcelhuskvarterer dækker sammen med virksomhedsparceller en stor del af arealet af Danmarks samlede bylandskab.

Viser resultater 106 til 120 ud af 143

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste