Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

25.04.2014 |

Biocider fra bygninger regner ud i naturen

Forskere fra Aarhus Universitet har fundet overraskende store koncentrationer af biocider i regnafløbsvand. Der er tale om biocider, som byggeriet tilsætter til maling og puds for at beskytte bygninger mod vækst af svampe, alger og bakterier, og som altså vaskes ud med regnvandet.

Ole Raaschou-Nielsen, adjungeret professor ved Aarhus Universitet og gruppeleder ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter

08.04.2014 |

Adjungeret professor skal styrke samarbejdet med sundhedsforskning

Gruppeleder og ph.d. Ole Raaschou-Nielsen er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet i Roskilde. Udnævnelsen sker for at styrke samarbejdet mellem universitets ekspertise i at bestemme miljøeksponeringer som fx luftforurening og Ole Raaschou-Nielsens epidemiologiske kvalifikationer.

Tetrahymena pyriformis viewed by fluorescence microscopy Photo: Dorothea Gilbert.

24.03.2014 |

Nye perspektiver for jordrensning: Hurtige mikrober kan flytte tjærestoffer

Mikroskopiske organismer kan øge mobiliteten af giftige tjærestoffer med en faktor 100. En ny undersøgelse fra en forskergruppe ved Aarhus Universitet åbner nye perspektiver for, hvordan man kan rense jord, der er forurenet med tjærestoffer.

24.02.2014 |

Tandsten fra 1000 år gamle munke afslører alvorlige sygdomme

Tandsten konserverer bakterier og virus i årtusinder. En ny international undersøgelse viser at gamle tænder gemmer på masser af informationer om fortidens sygdomme. Undersøgelsen er netop offentliggjort i Nature Genetics.

05.02.2014 |

Ny professor skal styrke molekylær mikrobiel økologi

Lektor og ph.d. Lars Hestbjerg Hansen er ansat som professor i molekylær mikrobiologi ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet i Roskilde. Professoratet er oprettet for at styrke DNA-analyse baseret molekylærbiologisk forskning i det ydre miljø. Professoratet skal danne grundlag for at etablere et nyt strategisk og visionært…

Professor Ole Hertel, Aarhus Universitet

21.01.2014 |

Solide data for luftforureningens skader på helbredet

Danske forskere er blandt de allerskrappeste i verden til at påvise helbredsskader fra forurening i luften. Årsagen er at vi har de bedste sundheds- og personregistre kombineret med, at forskere på Aarhus Universitet kan beregne luftforureningen helt ned på den enkelte adresse.

27.12.2013 |

Ny professor i modellering af luftforurening

Seniorforsker, dr. scient., Ole Hertel er ansat som professor med særlige opgaver i atmosfærisk modellering ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

16.12.2013 |

Ny professor i luftens kemi

Seniorforsker, ph.d. Henrik Skov er ansat som professor i atmosfærekemi ved Institut for Miljøvidenskab og Arktisk Center, Aarhus Universitet. Professorat er oprettet for at styrke forskningen inden for forureningers skæbne og effekter i Arktis og globalt.

16.12.2013 |

Professor i luftforurening

Seniorforsker, ph.d., Jørgen Brandt er ansat som professor i atmosfærisk modellering ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Professoratet er oprettet for at styrke forskningen inden for luftforurening og dens effekter på helbred, natur og klima.

27.11.2013 |

Mette Termansen i nyt bioøkonomipanel

Professor Mette Termansen, ENVS, er udpeget som medlem af Det Nationale Bioøkonomi-panel, som Regeringen netop har oprettet.

18.11.2013 |

FORURENINGSFORSKER MODTAGER TALENTPRIS FRA LUNDBECKFONDEN

Jeremy David Silver fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet modtager Lundbeckfondens Talentpris 2013. Prisen uddeles til forskere under 30 år, som har udmærket sig i deres videnskab.

Antallet af partikler i luften er som nævnt ligeledes reduceret især som følge af lavere svovlindhold i brændstof og gennem indførelse af partikelfiltre. Foto: AU Foto

21.10.2013 |

Luftkvaliteten i byerne forbedret i de seneste årtier

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev i 2012 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning, H.C. Andersen Boulevard i København, mens forureningen med partikler i ingen af landets fire største byer er målt til at overstige EU’s grænseværdier.

27.08.2013 |

Vejrudsigt med bakterier

Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfladen – f.eks. fra overflader på planters blade. I atmosfæren kan nogle bakterieceller spille en vigtig rolle i meteorologiske fænomener såsom skyer og nedbør.

08.07.2013 |

Professor i miljøøkonomi Mette Termansen i Science

Professor i Miljøøkonomi Mette Termansen har sammen med en engelsk forskergruppe fået optaget et paper i Science om den engelske Ecosystem services assessment (UK NEA).

02.07.2013 |

Omkostningerne ved luftforurening i Europa

EU-kommissionens nyhedsbrev Science for Environment Policy har bragt en omtale af en ny videnskabelig tidsskriftsartikel om omkostningerne ved luftforurening i Europa før, nu og i fremtiden. Artiklens hovedforfattere er forskere fra Institut for Miljøvidenskab.

Viser resultater 106 til 120 ud af 146

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste