Nyheder

21.11.2014 |

Ph.d.-forsvar / Ph.d.-defence

Mandag den 1. december 2014. Jihyun Lee.

Kødblad og andre spiselige tangarter udgør ikke en risiko med hensyn til sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Foto: Karsten Dahl

19.11.2014 |

Dansk tang er sandsynligvis sikkert at spise

Forskere har gennemgået litteraturen for at se, om der er beskrevet risici for ubehagelige bakterier og andre mikroorganismer på spiseligt tang fra de danske kystområder. Der er godt nyt, for det ser ikke ud til, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer udgør en risiko for tang-spisere.

Økonomiske incitamenter kan bruges til at regulere folks miljøadfærd.

23.10.2014 |

Klimapolitikkens virkemidler under lup på global konference

En pris på CO2 i kombination med nedsatte skatter på indkomster kan bidrage til kampen mod globale klimaforandringer og forringelse af miljøet uden at slå skår i beskæftigelse og velfærd.

Vue over Roskilde by. Foto: Roskilde Kommune

09.10.2014 |

Luftkvalitet overholder alle grænseværdier i Roskilde Kommune

Koncentrationerne af luftforurening på gadeplan i Roskilde Kommune er - som forventet - højest langs med kommunens største veje, hvor trafikken udgør en væsentlig forureningskilde. Det gælder i Roskilde på indfaldsvejene, indre ringvej og de større fordelingsveje i byen.

Seniorforsker Hans Sanderson ser til, mens laborant Pia Petersen med god samvittighed hælder sæbevand i kloakken. Begge arbejder på Institut for Miljøvidenskab, AU Roskilde. Foto: Steen Voigt, AU

30.09.2014 |

Sæbestoffer er ikke skadelige for miljøet

Vi kan børste tænder og vaske os selv og vores tøj med god samvittighed; de mest gængse sæber, shampooer og vaskemidler udgør nemlig minimal risiko for miljøet. Det er konklusionen af en omfattende opgørelse, som spænder over mere end 250 videnskabelige undersøgelser fra flere årtier.

Post doc. Robert G. Peel, Aarhus Universitet. Foto: Jens C. Pedersen

28.05.2014 |

Forskere kortlægger de værste tidspunkter at være græspollenalllergiker

Sæsonen for græspollen er ikke bare én 7-9 uger lang lidelseshistorie for allergikere. Mængden af pollen i luften varierer nemlig ikke blot efter vejret – ifølge en ny dansk undersøgelse kan pollensæsonen inddeles i tre perioder med hver sit døgnmønster. Dermed kan forskerne give nye råd til folk som er allergiske over for græspollen.

08.05.2014 |

Konkurrenceevnen skal øges ved at reducere spild af mad og råvarer

Institut for Miljøvidenskab er med i et nyt, stort innovationskonsortium, der skal undersøge, hvordan spildet i værdikæden fra jord til bord kan reduceres markant.

25.04.2014 |

Biocider fra bygninger regner ud i naturen

Forskere fra Aarhus Universitet har fundet overraskende store koncentrationer af biocider i regnafløbsvand. Der er tale om biocider, som byggeriet tilsætter til maling og puds for at beskytte bygninger mod vækst af svampe, alger og bakterier, og som altså vaskes ud med regnvandet.

Ole Raaschou-Nielsen, adjungeret professor ved Aarhus Universitet og gruppeleder ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter

08.04.2014 |

Adjungeret professor skal styrke samarbejdet med sundhedsforskning

Gruppeleder og ph.d. Ole Raaschou-Nielsen er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet i Roskilde. Udnævnelsen sker for at styrke samarbejdet mellem universitets ekspertise i at bestemme miljøeksponeringer som fx luftforurening og Ole Raaschou-Nielsens epidemiologiske kvalifikationer.

Tetrahymena pyriformis viewed by fluorescence microscopy Photo: Dorothea Gilbert.

24.03.2014 |

Nye perspektiver for jordrensning: Hurtige mikrober kan flytte tjærestoffer

Mikroskopiske organismer kan øge mobiliteten af giftige tjærestoffer med en faktor 100. En ny undersøgelse fra en forskergruppe ved Aarhus Universitet åbner nye perspektiver for, hvordan man kan rense jord, der er forurenet med tjærestoffer.

24.02.2014 |

Tandsten fra 1000 år gamle munke afslører alvorlige sygdomme

Tandsten konserverer bakterier og virus i årtusinder. En ny international undersøgelse viser at gamle tænder gemmer på masser af informationer om fortidens sygdomme. Undersøgelsen er netop offentliggjort i Nature Genetics.

05.02.2014 |

Ny professor skal styrke molekylær mikrobiel økologi

Lektor og ph.d. Lars Hestbjerg Hansen er ansat som professor i molekylær mikrobiologi ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet i Roskilde. Professoratet er oprettet for at styrke DNA-analyse baseret molekylærbiologisk forskning i det ydre miljø. Professoratet skal danne grundlag for at etablere et nyt strategisk og visionært…

Professor Ole Hertel, Aarhus Universitet

21.01.2014 |

Solide data for luftforureningens skader på helbredet

Danske forskere er blandt de allerskrappeste i verden til at påvise helbredsskader fra forurening i luften. Årsagen er at vi har de bedste sundheds- og personregistre kombineret med, at forskere på Aarhus Universitet kan beregne luftforureningen helt ned på den enkelte adresse.

27.12.2013 |

Ny professor i modellering af luftforurening

Seniorforsker, dr. scient., Ole Hertel er ansat som professor med særlige opgaver i atmosfærisk modellering ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

16.12.2013 |

Ny professor i luftens kemi

Seniorforsker, ph.d. Henrik Skov er ansat som professor i atmosfærekemi ved Institut for Miljøvidenskab og Arktisk Center, Aarhus Universitet. Professorat er oprettet for at styrke forskningen inden for forureningers skæbne og effekter i Arktis og globalt.

Viser resultater 91 til 105 ud af 138

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste