Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Foto: Stephan Bernberg

02.03.2015 |

Indvielse af Villum Research Station udsat

Grundet flystrejke i Danmark bliver det ikke muligt at gennemføre den planlagte officielle indvielse af Villum Research Station i Grønland i dag, d. 2. marts.

Carsten Suhr Jacobsen bliver ny institutleder for Institut for Miljøvidenskab. Foto: Benny Schark GEUS

02.03.2015 |

Ny institutleder på Institut for Miljøvidenskab

Carsten Suhr Jacobsen bliver ny institutleder på Institut for Miljøvidenskab. Han kommer fra en stilling som forskningsprofessor ved GEUS og Københavns Universitet.

En række mikroorganismer indgår i produktionen af vin. Forskere fra Aarhus Universitet samarbejder med industrien om at øge kendskabet til dem for at optimere vinproduktionen. Foto: Colourbox

25.02.2015 |

Vinens usynlige venner og fjender under lup

Et internationalt samarbejde mellem forskere fra en bred vifte af universiteter, forskningsinstitutioner, vingårde og private firmaer i Danmark og udlandet vil beskrive det samfund af mikroorganismer, der er kernen af vinproduktionen. En bedre forståelse af vinens mikrosamfund vil kunne få stor betydning for selve vinproduktionen.

Foto: Stephan Bernberg

25.02.2015 |

Aarhus Universitet indvier den nordligste forskningsstation i Grønland

Villum Research Station i Grønland bliver officielt indviet den 2. marts 2015 af klimaministeren. Den arktiske forskningsstation, der primært beskæftiger sig med klimaforskning, ligger i det nordligste Grønland nord for polarcirklen og kan give mulighed for at undersøge en af menneskehedens største trusler.

12.02.2015 |

Beregning for 2020: Færre dør for tidligt af luftforurening

Skærpede EU-regler og yderligere nationale indsatser mod luftforurening vil frem mod 2020 reducere antallet af for tidligt døde i Danmark til 2.200 som følge af forureningen.

Foto: Stephan Bernberg

02.02.2015 |

Ny forskningsstation på Grønland

Om en måned bliver den nye danske forskningsstation Villum Research Station officielt indviet.

DCE' faste lufmålestation på H. C. Andersens Boulevard i København og den midlertidige luftmålestation til højre. Foto: Stephan Bernberg

18.12.2014 |

Vejbaneomlægning hovedårsag til øget luftforurening lokalt i København

Omlægningen i sommeren 2010 af en busbane til almindelig vejbane ud for luftmålestationen på Rådhussiden af H. C. Andersens Boulevard i det centrale København er den væsentligste årsag til et spring opad i den målte luftforurening med kvælstofdioxid (NO₂) og kvælstofoxider (NOₓ) på strækningen.

Til trods for at gribbe æder ådsler fyldt med bakterier, får de ikke madforgiftning. Foto: Frank Rønsholt

25.11.2014 |

Gribben klarer klamme kostvaner med ekstremt mave-tarmsystem

Hvordan kan det være, at gribbe kan leve af at æde ådsler, når den samme kost enten vil føre til en solid madforgiftning eller tage livet af de fleste andre levende væsener?

21.11.2014 |

Ph.d.-forsvar / Ph.d.-defence

Mandag den 1. december 2014. Jihyun Lee.

Kødblad og andre spiselige tangarter udgør ikke en risiko med hensyn til sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Foto: Karsten Dahl

19.11.2014 |

Dansk tang er sandsynligvis sikkert at spise

Forskere har gennemgået litteraturen for at se, om der er beskrevet risici for ubehagelige bakterier og andre mikroorganismer på spiseligt tang fra de danske kystområder. Der er godt nyt, for det ser ikke ud til, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer udgør en risiko for tang-spisere.

Økonomiske incitamenter kan bruges til at regulere folks miljøadfærd.

23.10.2014 |

Klimapolitikkens virkemidler under lup på global konference

En pris på CO2 i kombination med nedsatte skatter på indkomster kan bidrage til kampen mod globale klimaforandringer og forringelse af miljøet uden at slå skår i beskæftigelse og velfærd.

Vue over Roskilde by. Foto: Roskilde Kommune

09.10.2014 |

Luftkvalitet overholder alle grænseværdier i Roskilde Kommune

Koncentrationerne af luftforurening på gadeplan i Roskilde Kommune er - som forventet - højest langs med kommunens største veje, hvor trafikken udgør en væsentlig forureningskilde. Det gælder i Roskilde på indfaldsvejene, indre ringvej og de større fordelingsveje i byen.

Seniorforsker Hans Sanderson ser til, mens laborant Pia Petersen med god samvittighed hælder sæbevand i kloakken. Begge arbejder på Institut for Miljøvidenskab, AU Roskilde. Foto: Steen Voigt, AU

30.09.2014 |

Sæbestoffer er ikke skadelige for miljøet

Vi kan børste tænder og vaske os selv og vores tøj med god samvittighed; de mest gængse sæber, shampooer og vaskemidler udgør nemlig minimal risiko for miljøet. Det er konklusionen af en omfattende opgørelse, som spænder over mere end 250 videnskabelige undersøgelser fra flere årtier.

Post doc. Robert G. Peel, Aarhus Universitet. Foto: Jens C. Pedersen

28.05.2014 |

Forskere kortlægger de værste tidspunkter at være græspollenalllergiker

Sæsonen for græspollen er ikke bare én 7-9 uger lang lidelseshistorie for allergikere. Mængden af pollen i luften varierer nemlig ikke blot efter vejret – ifølge en ny dansk undersøgelse kan pollensæsonen inddeles i tre perioder med hver sit døgnmønster. Dermed kan forskerne give nye råd til folk som er allergiske over for græspollen.

08.05.2014 |

Konkurrenceevnen skal øges ved at reducere spild af mad og råvarer

Institut for Miljøvidenskab er med i et nyt, stort innovationskonsortium, der skal undersøge, hvordan spildet i værdikæden fra jord til bord kan reduceres markant.

Viser resultater 91 til 105 ud af 146

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste