Nyheder

16.09.2015 |

Nye data: Mindre partikelforurening fra brændeovne i København og på Frederiksberg end hidtil antaget

Brændeovnene i villaer, etageejendomme og kolonihaver i København og på Frederiksberg forurener væsentligt mindre med partikler og kvælstofoxider end hidtil estimeret.

Særlig opmærksomhed i projektet vil være rettet mod de helbredskadelige, såkaldte fine partikler. Er det f.eks. partikler fra brændeovne, trafikken eller landbruget, der er mest skadelige for mennesker? Foto: Thomas Ellermann

21.08.2015 |

AU-forskning skal finde sammenhængen mellem luftforurening, sundhed og velfærd i hele Norden

Er nogle befolkningsgrupper i de nordiske lande mere udsatte for at blive syge og måske dø for tidligt af luftforurening og i så fald: hvilken indflydelse har det for fordelingen af velfærden i Norden?

25.06.2015 |

Danmarks og Grønlands nordligste forskningsstation indvies

Villum Research Station i Grønland bliver officielt indviet den 8. juli 2015.

Harmonerer lovgivningen vedrørende Østersøens havmiljø og det omkringliggende landbrug med hinanden? Det undersøger forskere fra Aarhus Universitet i et EU-projekt.  Foto: Colourbox

08.06.2015 |

Hænger politikken vedrørende miljø, klima og landbrug sammen?

I et projekt, der ledes af Aarhus Universitet, vil forskere undersøge, om politiske tiltag, der vedrører miljø, klima og landbrug i Østersøregionen går i spænd med hinanden – eller spænder ben for hinanden.

På klimatilpasningsmødet ECCA 2015 arrangeret af Aarhus Universitet, var der deltagere fra 46 lande i hele verden, hvilket viser, hvor global interessen for emnet er. Foto: Janne Hansen

15.05.2015 |

God interesse for klimatilpasningskonferencen ECCA 2015

Der var deltagere fra hele verden på den internationale klimatilpasningskonference ECCA 2015 i København, som Aarhus Universitet var hovedarrangør af.

”Energitårnet” i Roskilde pryder publikationens forside.

07.05.2015 |

Publikation beskriver den danske indsats for ren luft siden 1970

Forskning, innovation, regulering og teknologi har i tæt samspil i de seneste godt 40 år reduceret luftforureningen i Danmark betragteligt for en lang række forurenende stoffer.

En ny bog, der giver overblik over klimaforandringer og Østersøen, lanceres på en konference om klimatilpasning, som holdes i København i maj 2015. Foto: Colourbox

05.05.2015 |

Ny bog om klimatilpasning med AU-forsker som medforfatter

En ny bog om klimatilpasning i Østersøregionen lanceres ved klimatilpasningskonferencen European Climate Change Adaptation (ECCA 2015) i Bella Center i Købehavn til maj 2015.

Hvis landmænd langs Storåen lader deres marker oversvømme, kan man måske undgå situationer som denne i Holstebro i 2007. Foto: Janne Hansen

05.05.2015 |

Landmænd kan hjælpe byboere mod oversvømmelser

Landmænd kan justere deres arealanvendelse for at hjælpe folk i byen med at undgå oversvømmelser, men landmændene kræver den rigtige økonomiske gulerod, viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet.

24.04.2015 |

AU Roskilde bidrager til at øge kvaliteten af dansk forskning

Forskningsprofessor Ole Hertel er netop blevet medlem af bibliometrifaggruppe.

16.04.2015 |

Fortsat forbedring i byernes luftkvalitet i 2013 – på nær ét sted

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev igen i 2013 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning i landets fire største byer, H.C. Andersen Boulevard i København.

24.03.2015 |

Tillykke til Mikael Skou Andersen, SAMI

Udpeget til medlem af Den Videnskabelige Komité for EEA (Det Europæiske Miljøagentur).

Berit Hasler er udnævnt som medlem af Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmidler.

11.03.2015 |

Forsker fra Institut for Miljøvidenskab udpeget til udvalg under Miljøstyrelsen

Sektionsleder Berit Hasler fra Institut for Miljøvidenskab er udpeget som medlem af Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning.

Foto: Stephan Bernberg

02.03.2015 |

Indvielse af Villum Research Station udsat

Grundet flystrejke i Danmark bliver det ikke muligt at gennemføre den planlagte officielle indvielse af Villum Research Station i Grønland i dag, d. 2. marts.

Carsten Suhr Jacobsen bliver ny institutleder for Institut for Miljøvidenskab. Foto: Benny Schark GEUS

02.03.2015 |

Ny institutleder på Institut for Miljøvidenskab

Carsten Suhr Jacobsen bliver ny institutleder på Institut for Miljøvidenskab. Han kommer fra en stilling som forskningsprofessor ved GEUS og Københavns Universitet.

En række mikroorganismer indgår i produktionen af vin. Forskere fra Aarhus Universitet samarbejder med industrien om at øge kendskabet til dem for at optimere vinproduktionen. Foto: Colourbox

25.02.2015 |

Vinens usynlige venner og fjender under lup

Et internationalt samarbejde mellem forskere fra en bred vifte af universiteter, forskningsinstitutioner, vingårde og private firmaer i Danmark og udlandet vil beskrive det samfund af mikroorganismer, der er kernen af vinproduktionen. En bedre forståelse af vinens mikrosamfund vil kunne få stor betydning for selve vinproduktionen.

Viser resultater 76 til 90 ud af 143

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste