Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Particle borne biocides project

Bevilling fra Miljøstyrelsens pesticidfond.

13.09.2016 | Klaus Condé Christensen

In Danish only

Kai Bester, PhD, Professor, har modtaget en bevilling fra Miljøstyrelsens pesticidfond på 1,076,704 DKK (totale projektbudget er DKK 3,090,367) til projektet ’Particle-borne biocides’.  

Malinger, polymerbaseret puds, fugemasser, behandlet træ og en række andre materialer indeholder biocider, der skal modvirke angreb af bakterier, alger og svampe. Under regn frigivers biociderne og føres med regnvandet til vand- og jordrecipienter. Transport i opløst form er dog ikke biocidernes eneste vej til miljøet, da materialerne også nedbrydes fysisk til fine partikler, der som biocidholdigt støv afsættes i miljøet.

Den fysiske nedbrydning sker dels som en kontinuerlig proces, hvor vind og vejr langsomt eroderer materialerne og dels pludseligt, når overflader bearbejdes, eller bygninger rives ned. Erosion af overflader giver en diffus og permanent biocidforurening, bygningsrenovering eller -nedbrydning fører til midlertidige punktkilder mens overfladebearbejdning, så som sandblæsning af skibe på et værft, fører til permanente punktkilder.

Vi har i dag nogen viden om frigivelse af opløst biocid fra byens overflader, mens omfang og karakter af den partikelbårne biocidforurening er fuldstændig ukendt. Vi kan ikke svare på helt basale spørgsmål som hvor stor en del af biocidbelastningen udgøres af biocidholdige partikler i forhold til biocid-udvaskning. Ej heller kender vi betydning af punktkilder som nedrivning af bygninger, sandblæsning af materialer eller højtryksrensning af både. Sluttelig har vi ingen fornemmelse af omfanget, hvori de biocidholdige partikler optages af akvatisk og terrestrisk fauna.

I dette projekt belyser vi omfanget af den partikelbårne biocidforurening og identificerer, hvilken slags biocidholdige materialer der forekommer i overfladejord og akvatiske sedimenter.

Vi søger endvidere at spore udvalgte punktkilder, fx lokaliteter hvor biocidholdige overflader slibes, sandblæses eller højtryksrenses. Sluttelig kaster vi et første blik på, hvorvidt akvatisk fauna har optaget de biocidholdige partikler gennem deres fødeindtag.

For yderligere information kontakt Kai Bester kb@envs.au.dk.

Institut for Miljøvidenskab, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen