Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Netværksmøde om ressourceanvendelse i vandsektoren

Målgruppen for arrangementet er vandteknologiske virksomheder, forsyninger, kommuner og andre med interesse for vanddagsordenen og optimal ressourceudnyttelse.

07.10.2015 | Steen Voigt

Dato tir 10 nov
Tid 12:00 16:30
Sted Herning Vand, Ålykkevej 5, Herning

Baggrund og formål

Formålet med arrangementet er at tiltrække kreative vandinnovative kræfter inden for vandsektoren for at diskutere behovet og mulighederne for nye innovative tiltag inden for ressourceanvendelse, som kan udvikles, demonstreres, testes og dokumenteres. Der tages udgangspunkt i og hentes inspiration fra afsluttede og igangværende projekter.

Målgruppe

Målgruppen for arrangementet er vandteknologiske virksomheder, forsyninger, kommuner og andre med interesse for vanddagsordenen og optimal ressourceudnyttelse.

Program

Arrangementet indledes kl. 12.00 med rundvisning på Struvit anlægget og derefter serveres en sandwich. Netværksarrangement starter kl. 13.00 og afsluttes kl. 16.30 med mulighed for efterfølgende netværkssamtaler.

Netværksarrangementet er et betalingsmøde. Deltagergebyret udgør 600 kr. For studerende er deltagelse gratis. Tilmelding til Nationalt Vandtestcenter på www.teknologisk.dk/kurser/netvaerksmoede-om-ressourceanvendelse-i-vandsektoren/k45034, på telefon 72 20 30 00 eller per mail på kurser@teknologisk.dk.

Institut for Miljøvidenskab, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen