Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Invitation til netværksmøde om Vandrensning, Vandinnovation og Vandsamarbejde

Nationalt Vandtestcenter (NVTC) og Danish Soil Partnership (DSP) arbejder begge målrettet for at fremme innovationen af teknologier for virksomheder, som kan skabe vækst, arbejdspladser og eksport samt medvirke til en grøn omstilling.

09.01.2015 | Klaus Condé Christensen

Dato ons 25 feb
Tid 09:30 16:30
Sted Teknologisk Institut, Aarhus

Både DSP og NVTC arbejder med at fremme innovative teknologier til vandrensning. Derfor har vi besluttet at afholde 2 fælles netværksmøder, hvor vandrensning og innovative løsninger er blandt de centrale emner. Det første netværksmøde afholdes d. 25. februar, 2015 på Teknologisk Institut i Aarhus.

Det næste netværksmøde forventes afholdt i april 2015 i Skovlunde på Region Hovedstadens testgrund.

Formål

Formålet med netværksmøderne er at diskutere, hvordan DSP og NTVC kan styrke den nationale dagsorden for at fremme innovationen og den grønne omstilling samt hvordan de teknologiske løsninger kan skabe vækst og øget eksport i vand- og miljøsektoren.

Vi vil derfor samle kreative kræfter inden for vandbehandling samt jord- og grundvandsområdet for at diskutere nye innovative teknologier til vandrensning. Der vil være særlig fokus på at finde løsninger som erstatning for de hidtil anvendte pump and treat systemer. Mødet tager udgangspunkt i de 2 programmers hidtidige erfaringer med vandinnovation, de fælles berøringsflader fremlægges og diskuteres, og vi kigger fremad for at identificere nye kreative ideer.

Målgruppe og forventet udbytte

Målgruppen for netværksmødet er teknologiproducenter, entreprenører, bygherrer, forsyninger, regioner, kommuner, universiteter, rådgivere og andre med interesse i dagsordenen for fremtidens vandteknologier.  Vi håber, at vi på mødet kan identificere og aftale nye innovationsforløb i partnerskaber med nye deltagere.

Netværksmødets opbygning

Netværksmødet er opbygget i to dele: Først en række oplæg fra branchens eksperter om erfaringer og fremtidige perspektiver og til sidst tematiseret gruppearbejde organiseret efter spørgsmål og temaer formuleret i de indledende oplæg. Et detaljeret program udarbejdes senere.

Tilmelding

Tilmelding til Teknologisk Institut på www.teknologisk.dk/K45034  eller på telefon 72 20 30 00

Betaling

Deltagergebyret er 750 kr., hvilket dækker mødedeltagelse, frokost, kaffe/te og mødematerialer. Der fremsendes en opkrævning på deltagergebyret.

Mvh

Jan

 

vandtestcenter.dk

Jan Holmegaard Hansen

Chief Project Manager

COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C
Telefon: 56 40 00 00
Mobil:    21 62 10 14
Email: jah@cowi.dk

Institut for Miljøvidenskab, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen